Výplaty odškodnění nuceně nasazeným se opět zpožďují

Velvyslanec se zvláštním posláním Jiří Šitler zpochybnil vůli německých podniků dostát svým závazkům vůči nuceně nasazeným za druhé světové války na území nacistického Německa.

Velvyslanec Šitler připomněl, že podniky stále nevložily loni slíbených pět miliard marek do nadace Připomínka, odpovědnost, budoucnost, z níž mají být odškodněny oběti nucených prací. Podle Šitlera nadační iniciativa německého průmyslu hledá záminky, aby nemusela nuceně nasazené vůbec odškodnit. Velvyslanec kritizuje nadační iniciativu německého průmyslu, která není ochotna respektovat Spolkový sněm, pokud po očekávaném soudním verdiktu 28. února rozhodne, že podniky již získaly potřebnou právní jistotu pro vyplácení odškodnění. Jiří Šitler, který byl hlavním vyjednavačem za českou stranu o podmínkách a okolnostech odškodnění, se navíc obává dalšího zdržování v souvislosti s novou žalobou na firmu IBM. Jde o to, že jedna z někdejších dceřiných společností firmy napomáhala nacistickému režimu. A co na to Jiří Šitler? Německé podniky chtějí mít jistotu, že po vyplacení dohodnutého odškodnění již nebudou vystaveny dalším úspěšným požadavkům ze strany obětí nacismu. Jak však zdůraznila předsedkyně správní rady česko-německého Fondu budoucnosti Dagmar Burešová, německé podniky pouze využívají žaloby proti IBM jako záminky pro další odklad vyplácení a odvádějí pozornost od toho, že pořád ještě do zmíněné nadace nevložily slíbené peníze. Také podle Burešové se žaloba netýká loňské úmluvy o odškodnění ani zákona o zřízení nadace Připomínka, odpovědnost, budoucnost. Zákon se podle ní totiž vztahuje jen na požadavky vůči německému státu a německým podnikům, přičemž žaloba se týká americké firmy. Vážné znepokojení nad neustálými průtahy ve vyplácení slíbeného německého odškodnění již vyslovilo předsednictvo českého Svazu nuceně nasazených.