O odškodnění za nucené práce požádalo Rakousko 11 tisíc Čechů

V tomto roce se chýlí ke konci vyplacení zbytků odškodnění za nucené a otrocké práce v Německu a Rakousku za druhé světové války. Rakousko se rozhodlo pro odškodnění ve formě jednorázové částky a nikoliv ve splátkách, jak tomu bylo v případě Česko-německého fondu budoucnosti.

V tomto roce se chýlí ke konci vyplacení zbytků odškodnění za nucené a otrocké práce v Německu a Rakousku za druhé světové války. Rakousko se rozhodlo pro odškodnění ve formě jednorázové částky a nikoliv ve splátkách, jak tomu bylo v případě Česko-německého fondu budoucnosti.

"Celková částka vyplacená rakouským fondem smíření činí 961 milionů korun, to je v průměru více než 85 tisíc na osobu,"

říká Oldřich Stránský, předseda správní rady České rady pro oběti nacismu. Ta měla jako partnerská organizace pro Rakouský fond smíření vyplácení odškodnění na starosti. V České republice o něj požádalo více než 11 tisíc lidí. Podle rakouského zákona se odškodnění týkalo pouze osob, které nucené a otrocké práce vykonávaly na rakouském území. Zákon obsahoval i další podmínky.

"Podmínkou vyplacení těchto dobrovolných dávek bylo, že každý musel podepsat prohlášení, kterým se vzdává jakýchkoliv dalších nároků vůči Rakousku. Rakouský zákon požaduje, aby dávku obdržel jen ten, který se dožil 15. února 2000."

Oldřich Stránský  (vlevo) a Michael Haider  (Foto: Gerald Schubert)
V případě, že zemřel později, náleželo odškodnění pozůstalým podle českého zákona. Důvodem zřeknutí se nároků vůči Rakousku byla existence hromadných žalob v USA. Rakouská vláda tak chtěla poskytnout firmám, které do fondu smíření přispěly, určité právní záruky, že po nich nebudou vyžadovány další částky. Pomoc obětem z rakouské strany ale nekončí. Ukázalo se totiž, že ve fondu zbyly 2 miliardy 700 milionů korun. Původně se totiž počítalo s odškodněním 150 tisíc lidí. Vyplaceno však bylo jen 131 tisíc obětí, vedle Česka také z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Maďarska a Polska. Rakouská vláda nakonec rozhodla, že část tohoto přebytku poskytne obětem ve formě humanitární pomoci. Pro ČR tato částka činí 3 miliony 64 tisíc euro, což je přibližně 95 milionů korun.

"Je to dodatečné gesto dobré vůle rakouské strany. Peníze budou tedy nikoliv vraceny, ale rozděleny mezi postižené nacistickým násilím,"

dodává Zdeněk Aulický z ministerstva zahraničí. Česká rada pro oběti nacismu vypracovala program, jak peníze rozdělit. Bylo obtížné opět občany kontaktovat, navíc jich část zemřela, uvádí Oldřich Stránský. Nakonec se podařilo vytvořit databázi žijících obětí, kterých je 5600, tedy zhruba polovina těch, kteří dostali odškodnění.

"Humanitární pomoc se skládá z pevné částky určené pro sociální potřeby jako pomoc v domácnosti, nákupy a tak dále, a z čátsky pro medicínské účely. Jsou tam také jiné věci než jenom léky, jsou tam zdravotní pomůcky - to znamená naslouchadla, vozíky a podobně."

Ze zhruba 95 milionů je již 40 rozděleno. Čerpání zbývající částky by mělo proběhnout do konce roku. Pak veškeré nároky obětí nucených prací v Rakousku zaniknou. Rakousko i česká strana oceňují, že odškodnění probíhalo klidně a bez problémů.