České oběti nacistického bezpráví byly odškodněny

0:00
/
0:00

Německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost končí s vyplácením humanitárních dávek českým obětem otrocké či nucené práce za nacismu. Bylo pro ně určeno celkem 423 milionů marek, tedy zhruba 6,3 miliardy korun. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Vyplácení odškodnění se týkalo obětí nacistického bezpráví, které měly trvalé bydliště na území České republiky k 16. únoru 1999. Podle Hanse Otto Bräutigama z nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost ještě zbývá několik set lidí, kterým nebyla doručena druhá splátka odškodnění, protože se nepodařilo zjistit jejich momentální bydliště. Zbylé dávky budou dostupné do 30. září 2006, poté nárok na ně zanikne. A proč podle něj trvalo odškodňování celých pět let?

"Pro tak dlouhé trvání odškodnění, které jsme neočekávali, existují dva důvody. Zaprvé bylo v mnoha případech těžké najít dokumenty potvrzující, že daná osoba pracovala jako nuceně nasazená. Po šedesáti letech je to zcela pochopitelné. Druhým důvodem je, že během těchto pěti letech někteří žadatelé bohužel zemřeli a na finanční odškodnění měli nárok jejich dědici. Ty jsme ale museli nejprve najít."

Výplatu první splátky, která se týkala 75 627 přímých obětí nebo jejich právních nástupců, Česko-německý fond budoucnosti zahájil v červnu 2001 a ukončil na jaře roku 2003. Následovalo vyplácení druhé splátky 54 504 žadatelům. Týkalo se to jak dosud neodškodněných 8600 obětí otrocké práce v koncentračních táborech a ghettech, tak dalších osob deportovaných do Německa na nucené práce.

Česko-německý fond budoucnosti jako první na světě ukončil vyplácení dávek z prostředků německé nadace. Ředitel fondu Tomáš Kafka nám řekl, jak budou dál pokračovat v práci.

"Teď to, co ještě bude dobíhat do konce roku 2006, to je vlastně dohledávání osob, které z nějakých důvodů si prostředky buďto nevyzvedly, nebo tam bohužel došlo k úmrtí a musíme dořešit tu situaci s dědici. Tam, kde došlo k nějakému odvolání, k tomu ještě existuje nezávislá odvolací komise."

Předseda správní rady České rady pro oběti nacismu Oldřich Stránský upozornil, že pomoc zprostředkovaná česko-německým fondem měla i své nedostatky. Například lidé, kteří během pobytu v nacistických pracovních táborech a vězeňských zařízeních utrpěli zdravotní újmy, byli podle něj odškodněni nedostatečně. Padesát milionů marek, které na ně bylo vyčleněno, je málo. Česká rada pro oběti nacismu podle Oldřicha Stránského už iniciuje další projekt odškodnění, neboť by se mnohé oběti nyní ocitly bez pomoci. Má i jiné plány.

"Odškodnění je jednorázová záležitost, to není trvalá věc. A to je právě to, co bychom byli rádi, aby se stalo. Chtěli bychom založit humanitární pomoc, která by mohla našim lidem pomoct ve stáří a dožití do konce svého života."