Vypršel termín podávání stížností na průběh senátních voleb

Připravil Josef Kubeczka.

Celkem 14 stížností na průběh či výsledky listopadových doplňujících senátních voleb obdržel Nejvyšší soud do zákonného termínu - tedy do sobotní 16-té hodiny. Podle předsedy trestního kolegia nejvyššího soudu Stanislava Rizmana je možné tyto protesty rozdělit zhruba do tří kategorií: O pěti stížnostech již Nejvyšší soud rozhodl, výsledek ale Stanislav Rizman odmítl sdělit s tím, že nejprve musí být rozhodnutí doručeno těm, jichž se týká. Většinu podnětů podali jednotliví občané. Z politických subjektů se na soud obrátila pouze Národně demokratická strana, která napadla první kolo voleb do Senátu v obvodu číslo 47 Náchod.

Dvě stížnosti směřují proti Jaroslavu Kubínovi, který byl zvolen do Senátu v obvodu číslo 77 na Vsetínsku jako nezávislý. Obě shodně tvrdí, že Kubín ve volební kampani záměrně nepravdivě informoval občany o své minulosti, když podle autorů podnětů zamlčel své členství, aktivní činnost i funkce v KSČ a státních orgánech.

Další podnět zpochybňuje výsledky prvního kola v obvodu číslo 17 Praha 12. Tvrdí, že v domě, kde stěžovatel bydlí, nebyly volby oznámeny a jeho obyvatelé ani neobdrželi hlasovací lístky. Požaduje prošetření, nakolik se "podobné pochybení" vyskytlo i v okolí.

Volbu senátora Jiřího Stodůlky v obvodu číslo 80 ve Zlíně napadá další ze stížností. Autor podnětu, který je nyní ve vazební věznici v Brně-Bohunicích, tvrdí, že "jednomu z uchazečů o kandidaturu nebylo umožněno kandidovat". Neuvádí však, komu konkrétně, ani jak se tak mělo stát.