Výškovice se dočkají symbolické obnovy

Barokní kaple ve Výškovicích, foto: Klára Salzmann

Krajina česko-německého pohraničí se dočká symbolické obnovy. A to v rámci projektu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury. Vzniká i prostor pro otevření diskuze, jak dál s tímto územím, s jeho krajinou a lidmi.

Klára Salzmann,  foto: Zdeňka Kuchyňová
Modelovým ukázkovým územím se v rámci projektu stala obec Výškovice u Chodové Plané, uvedla krajinářská architekta Klára Salzmann:

"Česko-německý pohled na problematiku obnovy Sudet je zatížený historií, druhou světovou válkou a vším, co se potom stalo. Věděla jsem, že není dobré řešit tento projekt jen na česko-německé úrovni. Proto jsme vypsali mezinárodní krajinářskou výzvu na úrovni celého světa. Položili jsme otázku: co si myslíte, že by se s tímto územím, které leží uprostřed Evropy, mělo dít?"

Do Výškovic chodil i Johann Wolfgang Goethe

Výškovice,  foto: Anne Lungová
Projektů na obnovu území přišlo patnáct, kromě z Česka, také z Rumunska, Maďarska, Německa, Srbska, z Irska, Anglie a ze Slovenska. Rozhodující je podle Kláry Salzmann, osobní setkání s tímto územím:

"To je něco, co každého vnímavého člověka hodně zasáhne. Vidí ruiny, zbytky domů, zbytky cest, mostů, které jsou tam zarostlé, a kousek za tím začíná zase normální český svět."

V projektu Plzeň 2015 prezentujete Výškovice. Čím jsou specifické?

Barokní kaple ve Výškovicích,  foto: Klára Salzmann
"My jsme pečlivě a dlouho hledali vesnici, která by mohla sloužit jako modelové území. Chtěli jsme, aby to bylo území, které ještě obsahuje výrazné znaky té bývalé kultury. A ve Výškovicích se nám zachovala velmi krásná barokní kaple, která je bohužel v havarijním stavu. Je tu i kámen jako vzpomínka na návštěvu Johanna Wolfanga Goetha, který tu byl v roce 1831. Rád pobýval v Mariánských Lázních a pořádal výjezdy do okolí. Právě v této vesničce se také točil historický film v roce 1947, který se jmenuje Ves v pohraničí. My tak máme krásný dokument, který ukazuje stav vesnice z těchto let. Dvůr č. 1, který symbolicky obnovujeme, je i ústředním prostorem tohoto filmu. Na hospodářském objektu tohoto dvora pokládáme stůl, který je symbolem života a setkávání lidí."

Lidé v Plzni symbolicky rozhodovali o osudu Výškovic,  foto: Klára Salzmann
Jaké by měly být Výškovice budoucnosti?

"Na začátku projektu jsme měli velké oči. Ale ukázalo se, že tu jsou velmi složité pozemkové vztahy. Zvítězily dva projekty, český a německý. Německý projekt se zabývá průzkumem veřejného mínění a český projekt navrhl realizaci jedné malé části, která se jmenuje Symbolická obnova dvora č.p. 1."

Lidé nechtějí, aby vesnice zarostly

Projekt byl podpořen z EU i z Programu příhraniční spolupráce Cíl 3. V polovině května proběhla vernisáž návrhů. Německý tým se sešel s lidmi v Plzni, Tachově a Plané. O tom, co dál s tímto územím, rozhodovali pomocí vlaječek. Modrá znamenala "nechat být", zelená "zachovat" a žlutá "obnovit". A jaký byl výsledek? Více architekta Klára Salzmann:

Výstava o Výškovicích v Plzni,  foto: Klára Salzmann
"Výsledek je velmi zajímavý a pro mě pozitivní, protože se ukázalo, že lidi nechtějí, aby tyto vesnice zarostly a úplně zmizely z povrchu zemského. Spíše chtějí, aby se ty křížky, kaple a cesty zachovaly, aby český národ a návštěvníci, kteří mají rádi nová místa, se sem mohli podívat co nejdříve. Z německé strany zazněl požadavek, aby se rodáci mohli na tato místa vracet, sednout si a zavzpomínat. Nejúspěšnější byla zelená vlajka, která znamenala zachovat. Významné zastoupení měla i žlutá, která symbolizovala snahu o obnovení, ale to už je jiná kapitola. Ty vesnice zanikaly v 50. a 60. letech proto, že padlo rozhodnutí, že neproběhne elektrifikace, že se nenapojí silnice. Ten signál, že lidi z Čech chtějí, aby toto území bylo krásné a kultivované, je velmi nadějný."

Jak Výškovice dneska vypadají?

Výškovice,  foto: Anne Lungová
"Poslední obyvatelé odešli z Výškovic v 60. letech. To je padesát šedesát let. Za ta léta celé území zarostlo. Zůstaly zbytky ovocných stromů, jsou tam mohutné nálety. Co nerozebrala příroda, rozebrali lidé. Moc toho tam vidět není. Jsou vidět staré historické sklepy, které jsou unikátem, protože uprostřed vesnice byla část, kde byly jen sklepy a kolem domy, kterých bylo ve Výškovicích před rokem 1945 třicet tři a žilo tady více než 200 obyvatel. Zůstal tady jediný dům, dům pana Weigela, který patřil nejbohatšímu člověku a ten slouží k rekreaci. Pak je tu kaple, která je v havarijním stavu, ale vypadá to velmi nadějně, že se nám podařilo pro ni něco udělat."

10
49.932052370000
12.802591320000
default
49.932052370000
12.802591320000