Do programu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury přispěje i Západočeská galerie

Budova Západočeské galerie v Plzni, foto: lujerista, Panoramio

Evropským hlavním městem kultury se příští rok stane Plzeň. Při této příležitosti se ve městě chystají stovky akcí. Divadelní představení, koncerty, různá setkání a samozřejmě výstavy. Ty, které připravila Západočeská galerie, přiblíží Panorama.

Budova Západočeské galerie v Plzni,  foto: lujerista,  Panoramio
Program Západočeské galerie v Plzni otevře v lednu výstava věnovaná - bavorskému Mnichovu. Tento zdánlivý paradox vysvětlil ředitel galerie Roman Musil.

"Mnichov je prostě obrovské téma. Je to jedna z nejvýznamnějších kulturních metropolí od 2. poloviny 19. století. Jezdila tam celá řada českých umělců. Existovaly velmi těsné kontakty, které byly předávány do pražského centra právě přes západní Čechy. Ty kontakty byly dány v osobní rovině těmi samotnými umělci, kteří do Mnichova jezdili, kteří navštěvovali mnichovskou akademii, kteří vystavovali v mnichovském Kunstvereinu a jinak se angažovali v tom společenském a uměleckém životě. Ty informace pronikaly v rámci umělecké výměny na úrovni obou kunsvereinů, jak toho mnichovského, tak té pražské Krasoumné jednoty, mezi nimiž byly určité dohody o té umělecké výměně. Celá řada umělců z Čech vystavovala v Mnichově a naopak celá řada významných mnichovských umělců vystavovala v té Krasoumné jednotě."

Gottfried Lindauer,  autoportrét
Na chystané výstavě s názvem Mnichov - zářící metropole umění spolupracovali Západočeši také s německou stranou. Hlavní pozornost se pak soustředí především na malířství, na kresbu a grafiku. Do Mnichova z 19. a na počátku 20. století zamířila řada českých umělců, mezi nimi např. Václav Brožík, Jakub Schikaneder, Luděk Marold nebo Joža Uprka. Výstava se zaměřuje na představení bavorské metropole jako města umělců a věnuje se také třem velkým etapám mnichovského umění.

Další výstava, kterou už dlouho v Plzni připravují, představí dílo místního rodáka Gottfrieda Lindauera. "Lindauer se narodil do rodiny správce diecézní zahrady. V rodině se tato profese léta dědila a zahradníkem měl být i sám Gottfried, u kterého se ale záhy začal projevovat umělecký talent. V patnácti letech pak odešel do Vídně studovat na akademii. Po úspěšném vídeňském studiu se odebral na Moravu, kde mu byla sjednána taková spolupráce s německým autorem Hemmerleinem, který na Moravě působil. Díky němu dostal svoji největší zakázku ve Valašských Klouboukách, kde měl vyzdobit cyrilometodějskou kapli. Potom nějaký čas, od poloviny šedesátých let do roku 1874 působil v Plzni, kde se živil jako portrétista, jehož klientelou byli četní plzeňští měšťané."

Gottfried Lindauer: Wahanui Reihana Te Huatare
Poté odešel na Nový Zéland, kde vytvořil svá stěžejní díla, která budou na výstavě k vidění. Jedná se o cca 45 obrazů, které budou v Evropě k vidění vůbec poprvé. Lindauer na nich především zachytil podobu slavných kmenových náčelníků.

Poslední výstava, která bude k vidění v plzeňských Masných krámech, se bude věnovat baroku na území současného plzeňského kraje. Zaměří se na prezentaci všech oborů výtvarné činnosti, včetně architektury a sochařství. Připomene špičková umělecká díla, která tehdy v regionu vznikla, a jejich autory, mezi které patřili třeba Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun nebo Jan Kryštof Liška. Výstava potrvá do března 2016. V té době se už Plzeň předá pomyslnou štafetu evropské kulturní metropole polské Vratislavi a španělskému městu San Sebastian.