Co čeká Plzeň, než se opravdu stane evropským městem kultury?

Do boje o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 šla za Českou republiku tři města: Hradec Králové, Ostrava a Plzeň. V užším výběru už byla jen dvě - vypadl Hradec - a komise z Evropské unie nakonec doporučila Plzeň. Rozhodnutí přineslo radost i smutek a roztrpčení. Zejména dvě finálová města mají za sebou měsíce náročné práce. Proč titul získala Plzeň a ne Ostrava? A co se bude teď až do roku 2015 dál dít? Uslyšíte v rubrice Viléma Faltýnka.

Jana Komišová
Projekty obou finálových měst byly velkoryse koncipované. Mnoho lidí drželo palce Ostravě, protože v tomto tradičně industirálním městě je pozice kultury stále jakoby víc ohrožena. Přesto se delegace z Evropské unie postavila s doporučením za Plzeň. Podle čeho se rozhodovala?

"Hodnocení se dělalo podle dvou zásadních kritérií: zapojení občanů v tom daném městě do přípravy projektu a evropský kontext a rozměr programové náplně," říká Jana Komišová z Magistrátu města Plzně. "Možná proto jsme zaujali tu zahraniční komisi, protože my neřešíme problém Plzně, to město je v podstatě v pohodě, všichni jsou tu spokojení, ale řešíme spíš problém, který je pro Evropu zajímavý: totiž že když je člověk hmotně spokojený a žije spokojeně, ještě to neznamená, že nedegeneruje. A my chápeme kulturu jako prostředek kultivace."

Už brzy se dozvíme, proč dala komise přednost Plzni. Zástupci unie zveřejné svoji hodnotící zprávu začátkem října. Nicméně o jmenování města teď už budou rozhodovat české orgány. Komise ministru kultury doporučila Plzeň.

"Zatím se nikdy nestalo, že by nějaký ministr kultury nerespektoval rozhodnutí komise. To potvrzení ministerstvem ještě musí schválit Evropská rada a to se stane v květnu 2011. A tím definitivně budeme moct používat titul Evropské hlavní město kultury 2015."

Ředitelem projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury je Milan Svoboda. Jak si vysvětluje rozhodnutí komise on?

Milan Svoboda
"Náš přístup byl trochu jiný, to se dalo vysledovat. My jsme se víc soustředili na vnitřní dění v Plzni a na mezinárodní kontakty, zejména s různými kulturními sítěmi v Evropě. Sami jsme zahájili jednu věc a to je vytvoření evropské sítě pivovarů přestavěných na kulturní centra. To je naše specialita a souvisí to s naším nosným projektem a to je přestavba bývalého pivovaru Světovar na kulturní centrum. Jinak samozřejmě spolupracujeme s řadou sítí, jako je například Platform11+, kam je zapojeno plzeňské divadlo Alfa. Co se týče dalších věcí, rádi bychom s městy, která jsou nebo budou evropskými hlavními městy kultury, vytvořili ještě další kooperaci v oblasti marketingu. Protože se ukazuje, že marketing je čím dál tím důležitější stránka projektu. Nejenom kulturní náplň, ale i specifické formy marketingu."

Teď v českém prostředí s novou politickou reprezentací zavládla snaha šetřit na všem, jak se s tím vyrovnáte? Nepoškodí to váš projekt? Vy přece teď budete muset na projektu velmi pracovat a peníze budete potřebovat.

Vítězný návrh atelieru D3A na přestavbu Světovaru
"My jsme z tohoto stavu už vycházeli, že nastal ekonomický pokles, který má dopad do veřejných peněz. To je takový zjednodušený pohled, když se neví, kde škrtat, tak se škrtne v kultuře. Ale myslím, že je to škoda. My chceme dokázat na příkladu Plzně, že ač se to tak nevnímá, kultura je hybatelem ekonomického rozvoje. Plzeň chce být dlouhodobě centrem inovativního podnikání a znalostní ekonomiky a lidé, kteří jsou vzdělaní, kteří budou pracovat v takových firmách, mají specifické a vysoké nároky na kvalitu kultury. Tam je jasná synergie. Ale vrátím se k tomu rozpočtu. My jsme počítali se střízlivým rozpočtem. Náš rozpočet je poloviční proti rozpočtu druhého evropského hlavního města kultury pro rok 2015, což je Mons v Belgii."

A co konkrétně chcete realizovat? Jedna z věcí je nové divadlo. A co dalšího?

"Kromě divadla je stěžejním projektem Světovar. V České republice nemá obdoby takhle rozsáhlé centrum, kde bude sál pro asi 2000 lidí, rezidenční prostory a mnoho dalších věcí. A potom chceme investovat do zelených ploch v centru města. Plzeň je specifická soutokem řek, takže vytváříme koncept jakýchsi greenways, což jsou zelené cesty protínající město kolem řek."

Pokud jde o to nové divadlo, měli jsme teď možnost vidět ve Velkém divadle základní náčrt projektu. Není z něj ale zřejmé, čím ta budova bude výjimečná.

Vizualizace nové podoby Světovaru
"Nevím jestli je to výjimečné, ale ta budova by hlavně měla plnit požadavky kladené na divadlo 21. století, což ani jedna z budov plzeňských divadel nesplňuje. A kromě toho se tu vytvoří zázemí i pro Plzeňskou filharmonii."

Počítáte i s koncertním sálem?

"S koncertním sálem počítáme, nicméně původní představu, že by se spojil divadelní a koncertní sál, nebude možné naplnit, protože požadavky jsou velmi rozdílné. Počítáme s ním, ale v delším časovém výhledu, určitě ne do roku 2015."

Mohou se objevit ještě nějaké problémy, které by mohly vaše plány zhatit nebo narušit?

"Já myslím, že jediným problémem můžou být peníze, jak už jsme o tom mluvili. Nevím, že by někde byly nějaké problémy s územním plánem, všechno je v pořádku ohledně technické infrastruktury, nejsou žádné podmiňující investice, takže hlavním problémem můžou být ty peníze."