Vysočina se možná stane významnou uranovou lokalitou

Dolni Rozinka, photo: Vaclav Vasku, Greenpeace

Obce Česká Jablonná a Brzkov na pomezí Havlíčkobrodska a Jihlavska - právě tam směřují zájmy geologů. Na návrší mezi dvěma obcemi se totiž nachází významné ložisko uranu. Australská společnost Uran Limited by chtěla ložisko otevřít a případně zahájit těžbu. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Cena uranu se od roku 2000 zvýšila o více než 1600 procent. Po dlouhém období cenové deprese, vyvolané zejména vržením ´laciného´ uranu z ruských zásob na trh a stagnací jaderných energetických programů v řadě rozhodujících zemí světa, nastala nejprve pozvolná a později prudká konjunktura cen uranu. Poptávka roste a uspokojit ji nestačí nedostatečné těžební kapacity. Ve světě se nyní plánuje stavba dalších asi sedmdesáti jaderných elektráren. V Česku už měla být těžba uranu zastavena před několika lety. Právě výrazný nárůst cen uranu na světových trzích ale ovlivnil rozhodnutí vlády. Ještě sociálnědemokratická vláda tak souhlasila s prodloužením těžby na ložisku Rožná na Vysočině do konce roku 2008. Pokud by i po roce 2008 byla příznivá cenová relace uranového koncentrátu, může i současná vláda rozhodnout o pokračování další těžby uranu na tomto ložisku. Vysočina ale ukrývá uran i v jiné blízké lokalitě. Významné ložisko se nachází u Polné. V osmdesátých letech zde probíhal geologický průzkum a geologové jsou zde znovu. Chtějí otevřít dodnes zavřené štoly. Zájem o těžbu projevili Australané, kteří patří k největším těžařům uranu na světě. Zásoby uranu se zde odhadují na dvacet let těžby. Před zkoumáním geologickým začali ´protinožci´ sondovat veřejné mínění a názory starostů obcí na možnou těžbu. Na konci května se v Polné konala schůzka zúčastněných.

"Byli přítomni zástupci investora, australské společnosti, společnosti, která bude provádět průzkumné práce, a starostové okolních měst a obcí."

Říká místostarosta Přibyslavi Michal Omes. Průzkum by měl trvat asi čtyři roky a teprve potom by začala jednání o povolení těžby. Jenže samotný průzkum zatím ještě není povolený.

Uran
"Teprve probíhají přípravné práce. A jak nám bylo sděleno, tak česká legislativa je hodně zaměřena na ochranu životního prostředí, prý téměř jako v Austrálii, takže cesta k započetí samotné těžby bude velice náročná a složitá."

K povolení průzkumu musí dát samozřejmě souhlas obce i majitelé pozemků. Australané ale udělali na místostarostu Přibyslavi dobrý dojem.

"Udělali dojem celkem důvěryhodné společnosti, která respektuje místní poměry, místní legislativu. Myslím, že to je základem všeho, aby se vůbec dalo hovořit o započetí průzkumných prací. Mám pocit, že vědí, co čeho jdou."

Některé obce si od případné těžby uranu slibují více pracovních příležitostí pro místní lidi. Podle Michala Omese ale zatím neproběhla žádná místní referenda, ve kterých by se lidé vyjádřili, zda chtějí mít důl za humny.

"Prozatím jsme dělali jen takovou minianketu v místní Přibyslavském občasníku. Tam ty hlasy pro a proti byly tak půl na půl."