Výstava ukáže unikátní fresky objevené pod loretánským kostelem

Foto: Kristýna Maková / Český rozhlas 7 - Radio Praha

V kryptě pro dobrodince pod loretánským kostelem Narození Páně v Praze byly objeveny dosud neznámé nástěnné malby ze 17. století. Veřejnosti je od pátku představuje výstava Ars moriendi - Loretánské krypty. Expozice seznamuje také s pohřebními zvyklostmi v řádových kryptách kapucínů.

Foto: Kristýna Maková / Český rozhlas 7 - Radio Praha
Pod kostelem se našly unikátní barokní fresky s motivy smrti a vzkříšení - alegorie času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského bytí. Jejich autor, snad kapucínský řádový malíř, pracoval podle vlámských a holandských grafických vzorů na objednávku tehdejší patronky Lorety Alžběty Apolonie hraběnky Kolowratové. Jak fresky vypadají, prozradil v rozhovoru pro Radio Praha Tomáš Pracný.

"Ta krypta je poměrně malá. Její rozměry jsou přibližně 6 krát 8 metrů. Předlohami jednotlivých fresek byly grafické listy především vlámských a holandských mistrů. Když jsme před rokem vstoupili do krypty, protože jsme ji potřebovali zaměřit, abychom zjistili její technický stav, tak jsme byli tou výzdobou udiveni. První, co jsme viděli, bylo Vzkříšení Lazara. Později jsme zjistili, že grafickou předlohou pro tento obraz byl grafický list od Rembrandta. Jsou tam také výjevy, které navozují myšlenky na lidskou pomíjivost, například dítě pouštějící mýdlové bublinky a podobně."

Foto: Kristýna Maková / Český rozhlas 7 - Radio Praha
Jakou barvu mají fresky?

"Jsou černobílé. Postupně ta bílá zežloutla, takže je to takové černožluté."

Ví se, kdy byly vytvořeny a kdo je jejich autorem?

"Ten je neznámý. Ale byly vytvořeny pravděpodobně kolem roku 1660 v době, kdy ta krypta byla postavena pod tehdejší kaplí Narození Páně, která stávala na místě dnešního kostela."

Ta krypta je poměrně malá, asi bude turistům těžko přístupná.

Foto: Kristýna Maková / Český rozhlas 7 - Radio Praha
"Bohužel, ona přístupná nemůže být. Ten vstup je tam jenom jeden, navíc jednotlivé malby by asi velice trpěly po otevření. Za staletí, kdy tam nikdo nebyl, si tam vytvořily zvláštní mikroklima a každým otevřením by bylo narušeno. Nicméně v rámci výstavy jsme vytvořili mírně zmenšený model té krypty. Myslím, že poměrně zdařilý, který navozuje tu atmosféru a umožňuje si představit, jak asi krypta vypadá."

Budou na výstavě i další zajímavosti z lorety?

"Ano, její název je Ars moriendi, čili umění dobré smrti a je koncipovaná tak, že ukazuje pohřbívání nejen zde na loretě, ale i v kapucínských klášterech. Návštěvníci tu uvidí víko rakve barona Trencka, který je pohřben u nás v klášteře v Brně, část je věnována našemu bratru Valerianu Magni, jsou tam portréty Lobkoviců, kteří jsou pohřbeni v kryptě v loretě pod svatou chýší. Jsou tady i exponáty z loretánského pokladu, které byly zavřeny v depozitáři."

Jak dodal Tomáš Pracný, z pokladu tu jsou například ostatkové kříže či pohřební textilie.

10
50.089306040000
14.391945000000
default
50.089306040000
14.391945000000