Vystoupení českých souborů pro krajany na Ukrajině

Interiér kostela v Čechohradu

Soubory Camera Chabra a Sbor moravských učitelů tento týden vystupovaly pro české krajany na Ukrajině. Doprovázela je Milena Štráfeldová.

Interiér kostela v Čechohradu
Mileno, můžeš shrnout své zážitky?

"My jsme vlastně v průběhu týdne už několikrát referovali o tom, jak celé turné probíhá. Skončilo ve čtvrtek večer společným koncertem v Čechohradě. Čechohrad je česká vesnice, která má dnes už stočtyřicetiletou historii. Žije tu asi 1200 Čechů. My jsme měli příležitost tady uspořádat společný koncert s českými soubory, které přímo v Čechohradě působí. Je tady Čechohradská muzika a přijel sem i soubor z Melitopolu, soubor Bohemia, protože i tam žije malá česká komunita. Oba tyto soubory společně se souborem Camera chabra a moravskými učiteli vystoupily společně ve zdejším kulturním domě. Předcházela tomu moc pěkná akce, společná ekumenická mše ve zdejším katolickém kostele Svaté Trojice, který zde byl s pomocí českého státu vystaven zhruba před deseti lety, protože samozřejmě veškerý církevní život, zejména katolíků, byl na Ukrajině po desítky let naprosto potlačován. Takže církevní život, náboženský život se tady takto postupně obnovuje. A protože členem souboru Camera chabra a moravských učitelů je také kněz Československé církve husitské z Náchoda, tak tady uspořádali společnou ekumenickou mši. Je zajímavé, že v sousedním Melitopolu, což je město, kde žije zhruba 30 tisíc obyvatel, je i katolický klášter, kde působí řádové sestry z Velehradu. A ty sem také jezdí a provádějí tady, jak sami říkají, misijní dílo."

Jaký měly české soubory mezi krajany úspěch?

"Úspěch měly veliký. Kulturní dům se zaplnil, skutečně přišla spousta lidí, kteří si společně zazpívali písničky, protože oni je docela dobře znají. Já jsem dokonce měla příležitost tady natočit řadu písniček, které jsou už u nás v Česku neznámé, babičky mi tady zpívaly písničky o deseti, dvaceti slokách. Takže většina lidí se k těm známým písničkám přidala. Hašlerovu Tu naši písničku českou si zazpívali snad všichni, kdo v tom sále byli. I to přijetí, které tady zpěváci z těch dvou českých souborů měli, bylo úžasné. To byl asi vůbec ten nejhezčí zážitek pro všechny, kteří sem přijeli. Je to skutečně prostá, jednoduchá vesnice, která připomíná české vesničky z 19. století. Tady není žádný hotel, takže všichni bydleli jednotlivě po hospodářstvích, kde jsou dodnes krávy, kozy, ráno se dojí a vyhání na pastvu. Všichni ti krajané nás přijali nesmírně hezky, postarali se, snesli by všechno nejlepší. Takže pro nás byl zážitek ráno dostat čerstvě nadojené mléko a večer vidět, jak se zase krávy ženou z pastvy. Podstrojovali nám tady, jak mohli, tím nejlepším. Myslím si, že byli opravdu vděční za to, že sem, dva tisíce kilometrů, zpěváci z Česka přijeli. Moc si toho cení."

A přijedou naopak krajanské soubory z Ukrajiny do České republiky?

"Chystají se v listopadu do Prahy. Od 5. listopadu by v Praze měl probíhat první krajanský festival. Čechohradská muzika i ten soubor z Melitopolu už dnes mají velký zájem se tohoto vystoupení českých krajanských folklorních a tanečních souborů zúčastnit. Do Česka se moc těší. Začínají tady zkoušet repertoár, se kterým chtějí v Praze v listopadu vystoupit."