Vzteklina v Česku už nehrozí

V České republice byla vymýcena jedna z obávaných infekčních nemocí - vzteklina. Díky povinnému očkování psů, které bylo v bývalém Československu zavedeno už v 50. letech, a kvůli masivní vakcinaci divoce žijících zvířat po roce 1989 tak u nás vymizelo onemocnění, které je pro neočkovaného člověka stoprocentně smrtelné.

Informaci o vymýcení vztekliny potvrdila i přednostka 1. Infekční kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy z pražské Nemocnice Na Bulovce Doc. Vilma Marešová:

"Ta zpráva se dotýkala zdroje onemocnění, a to jsou zvířata. U nás především lišky, případně vlci. Bylo toho dosaženo zřejmě pravidelným očkováním. Pro lidi to znamená, že poranění zvířetem v České republice prakticky neznamená riziko onemocnění vzteklinou. To znamená, že nevyžaduje aktivní ani pasivní očkování proti vzteklině."

Kdy tady byly poslední případy onemocnění vzteklinou u lidí?

"Myslím, že v roce 1967 onemocněla dívka, kterou pokousala liška. To byl poslední případ u českého občana."

A jak je to v případech, kdy naši lidé vyjíždějí do zahraničí? A naopak mnoho lidí teď přijíždí do Česka z oblastí, kde tak příznivá situace jako u nás není a kde vzteklina dosud vymýcena nebyla.

"Když lidé vyjíždění do zahraničí, měli by se poradit v centrech pro cestovní medicínu, protože jsou oblasti, například Indie, kde lidé každoročně na vzteklinu umírají. Pak je riziko, zda v té oblasti bude vůbec očkovací látka dostupná, protože očkování by se mělo zahájit do 72 hodin po poranění. Takže je ideální, vyjíždíme-li do této oblasti, aby člověk byl třemi dávkami očkován."

Je to očkování bezplatné nebo si je člověk musí zaplatit?

"Ne, není bezplatné, ale musím říct, že s novými očkovacími látkami už dávno neplatí pověra, že očkujeme do břicha. Očkuje se normálně do svalu."

Čili to už není tak bolestivé jako dřív?

"Není to tak bolestivé a hlavně to není tak dlouhé, jak to bývalo."

A pokud jde o ty lidi, kteří naopak přijíždějí sem, hrozí nějaké nebezpečí? Takový případ nastal někdy v polovině 80. let...

"Hrozí nebezpečí tomu jedinci, který byl pokousán. Samozřejmě, pokud si doveze, tehdy to bylo myslím z Vietnamu, onemocnění, tak je určitým rizikem pro ošetřující personál. Ale přenos z člověka na člověka nebyl prokázán."

Můžete celkově zhodnotit, jak se změnila situace v šíření infekčních nemocí poté, co se u nás otevřely hranice a roste migrace lidí z oblastí, kde jsou infekční nemoci rozšířenější než u nás? Jaký to má dopad na Česko?

"To je dost složitá otázka. Je například známo, že v Čechách a na Slovensku ve sběrných táborech utečenců se objevily malé epidemie spalniček. Ale vzhledem k tomu, že naše populace je prozatím dobře očkovaná, neznamenalo to pro ni riziko."

Podle Státní veterinární správy se v Česku vzteklina u zvířat nevyskytla už tři roky. Byli jsme tak uznáni za zemi prostou vztekliny. Jiné evropské země na tom však tak dobře nejsou. Veterináři proto doporučují, aby lidé, kteří cestují se svými domácími zvířaty, je před odjezdem i nadále nechávali vakcinovat. Velká Británie, Irsko, Švédsko nebo Malta očkování proti vzteklině přímo vyžadují.