Z Dobříše do Říma. Pohled ze Slovenska.

Setkání 'V 4' na Dobříši, foto: ČTK

Tématem číslo jedna uplynulého týdne byla mezivládní konference EU v Římě. Ještě před jejím začátkem se ke konzultační schůzce sešli předsedové vlád Visegrádské čtyřky. Jak se jevilo setkání 'V 4' na Dobříši a zejména jednání v Římě ze slovenského a středoevropského pohledu zjišťoval Herbert Brynda.

Setkání 'V 4' na Dobříši,  foto: ČTK
Češi a Slováci vstoupí do Evropské unie společně po více než deseti letech od rozpadu Československa. V mnoha věcech se politické reprezentace názorově rozcházejí, ale ve většině jsou pozice Česka a Slovenska velmi podobné. Předsedové vlád obou republik, spolu se svými polskými a maďarskými protějšky, v rámci takzvané Visegrádské skupiny, minulou středu naposledy konzultovali a dolaďovali pozice před klíčovou mezivládní konferencí EU, kterou v sobotu hostila předsedající země Unie, Itálie. Zatímco slovenský premiér Dzurinda byl po návratu do vlasti kritizován za nedostatečné hájení národních zájmů tiskem, český ministerský předseda Špidla se podobně vyhrocené reakce dočkal spíše od opozice. Zavolal jsem do Bratislavy Pavolu Demešovi, bývalému ministru mezinárodních vztahů Slovenska, a zeptal se ho, jestli si slovenský premiér kritiku zaslouží a jak ze Slovenska vypadaly výkony české a slovenské delegace v Římě:

"Musím říci, že po setkání v Dobříši jsem se domníval, že si premiéři Visegrádské čtyřky poněkud více sladí noty a na té schůzce zazní otevřenější stanoviska a otevře se linie pro ještě silnější vyjednávací pozice. Proto mě na jedné straně mírně překvapilo, že ze strany slovenské delegace zazněla harmonie hned v úvodu, neboť jsem se domníval, že všechny čtyři země mají několik vážných připomínek. A i když se realisticky vzato dalo předpokládat, že nebudeme mít takovou váhu, ale na začátku je vždy dobré kritické momenty položit na stůl, abychom pak mohli více tlačit, jednat, vyjednávat. Možná právě tohle překvapilo naši veřejnost nebo mediální obec. Na druhou stranu je možné říci, že více politických stran, včetně jejich lídrů, už včera v televizní debatě komentovalo výkon slovenské delegace. Byli tam i zástupci opozice, pan Fico nebo pan Mečiar, kteří mají dojem, že ten výkon byl adekvátní. Nejkritičtěji se vyjádřil předseda Křesťansko-demokratického hnutí, který v ústavní smlouvě vidí - ze svého pohledu - ještě další nedostatky."

Vladimír Špidla na setkání 'V 4' na Dobříši,  foto: ČTK
Vy už jste Dobříš zmínil; tu středoevropskou idylu tam narušil požadavek maďarského premiéra Medgyessyho na zakotvení práv národnostních menšin do preambule evropské ústavní smlouvy a tento požadavek zopakoval v Římě i ministr zahraničí László Kovács. Je to pro Slovensko velký problém a jak se bude podle vašeho názoru vyvíjet a jak bude vyřešen?

"Podle mého názoru to není jen problém Slovenska. Otázka kolektivních práv menšin je pro maďarskou stranu jednou z nejdůležitějších a nejcitlivějších položek. Ale myslím, že zbývající tři země - Česká republika, Slovensko a Polsko - mají v tomto stejný názor. Celkový trend diskusí, které budou v rámci mezivládní konference probíhat, podle mého názoru maďarské straně za pravdu nedá. Na druhou stranu je možné říci, když jste to nazval idylou, že si jeden mohl myslet, že Visegrádská čtyřka bude v době před vstupem do Evropské unie koheznější a že bude schopnější některé individuálně citlivé položky upozadit a prosazovat některá stanoviska společně, ale ukazuje se, že pro každou zemi jsou některé vnitropolitické otázky tak důležité, že je kladou na stůl."

To mě přivádí k další otázce. Má podle vašeho názoru Visegrádská čtyřka budoucnost? A jakou, v rámci Evropské unie?

"Visegrádská čtyřka podle mě splnila řadu pozitivních cílů, které měl tento region při integraci do evropských a transatlantických struktur. Byla období, kdy byly vztahy dosti chladné, byla období, kdy Slovensko velmi potřebovalo podporu zbývajících tří partnerů při návratu do integračních procesů po roce 1998, kdy tyto tři země Slovensku nesporně velmi pomohly. Domnívám se, že tento finiš před vstupem do Evropské unie ukazuje na značné rozdíly mezi tím, co chce Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko. Proto si myslím, že spolupráce nebude silnější, spíše slabší. A spíše bude mít charakter ad hoc, nepůjde tedy o systematickou spolupráci jako to je ve Skandinávii, kde si vytvořili více institucionálních vazeb nebo mechanismů na posilňování této spolupráce. Visegrádská čtyřka má jedinou instituci - Visegrádský fond; bylo by báječné, kdyby přežil. Další věci se budou podle mě odehrávat na ad hoc bázi. Suma sumárum: bude třeba, aby tyto čtyři země udržovaly co nejtěsnější spolupráci a spojenectví, z něhož budou profitovat nejen individuálně, ale i kolektivně,"

říká odborník na mezinárodní vztahy Pavol Demeš, který v současnosti působí v jedné nevládní organizaci.