Z krajanského tisku

Jan Palach
0:00
/
0:00

Klub, kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku, přináší například rozhovor s bohemistou Stefanem Newerklou. Prof. Newerkla je jedním z organizátorů vídeňského symposia, které v říjnu tohoto roku připomnělo dvě významná výročí - 235 let od založení bohemistiky na vídeňské univerzitě a 200. výročí úmrtí Josefa V. Zlobického, učitele češtiny za vlády Marie Terezie.

Stefan Newerkla
Klub, kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku, přináší například rozhovor s bohemistou Stefanem Newerklou. Prof. Newerkla je jedním z organizátorů vídeňského symposia, které v říjnu tohoto roku připomnělo dvě významná výročí - 235 let od založení bohemistiky na vídeňské univerzitě a 200. výročí úmrtí Josefa Valentina Zlobického, učitele češtiny za vlády Marie Terezie. Zlobický dokonce učil češtinu na vojenské kadetce ve Vídeňském Novém Městě podle vlastní gramatiky, která tak byla starší než gramatika Dobrovského. Působil i jako cenzor českých a slovanských knih, které na přelomu 18. a 19. století vycházely ve Vídni. Podle Stefana Newerkly se i dnes v Čechách málo ví, jak velký podíl na vzniku spisovné češtiny v počátcích národního obrození měli právě vídeňští bohemisté.

Škola v Končenicích
Jednota, časopis českých krajanů v Chorvatsku, informuje o pomoci, kterou českým školám na Daruvarsku věnuje Československý ústav zahraniční. Letos na podzim získala školská zařízení v Daruvaru od ústavu moderní vybavení, nábytek, výtvarné pomůcky, knihy a učebnice za 830 tisíc korun. Čs. ústav zahraniční již dříve poskytl daruvarské základní škole počítačovou učebnu s jednadvaceti centrálně řízenými počítači a moderní interaktivní tabulí. Učitelé ji podle vlastních programů používají při výuce všech předmětů. Jednota připomíná, že spolupráce ústavu s českými krajany v Chorvatsku začala už před mnoha lety. Po r. 2000 tak získala česká školka a škola v Daruvaru techniku a programy do videoknihovny, Dvanáct počítačů mířilo do základní školy v Končenicích, která se tak stala jednou z nejlépe vybavených škol v kraji. Kompletní modernizací prošla i mateřská škola v Končenicích, kam Čs. ústav zahraniční přivezl nejen vybavení, knížky a výtvarné potřeby pro děti, ale zařídil i moderní školní kuchyni a jídelnu. V posledních letech získávají české školy v Chorvatsku kompletní pomůcky pro výtvarnou výchovu, ale například i nové hřiště v hodnotě přes milion korun. Čs. ústav zahraniční tak naplňuje jeden ze svých hlavních úkolů, totiž pomáhat krajanským školám všech stupňů, aby mohly rozvíjet výuku češtiny a podporovat šíření české kultury v zahraničí.

Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku informuje o hudebním večeru, který v Curychu na počest Jana Palacha uspořádal bývalý disident a exulant Bohdan Mikolášek. Jak píše bulletin, Mikolášek pozval své přátele a hosty na večer s písněmi a baladami, které sám skládá a interpretuje. Jedna z těchto písní před 28 lety zavdala normalizačnímu režimu v tehdejším Československu záminku k vyhoštění Bohdana Mikoláška a jeho rodiny z domova. Ve svých písních totiž reflektoval sebeupálení Jana Palacha, stav společnosti za normalizace i víru v její zlepšení. Během koncertu byl promítán i filmový dokument o Palachovi nazvaný Ticho, právě podle Mikoláškovy písně o Palachovi. Celý večer doprovodila i výstava obrazů, které zachycovaly atmosféru Prahy po upálení Jana Palacha a během jeho pohřbu, píše Zpravodaj. Ten také informuje, že jednu z nejvyšších cen města Plzně, Cenu 1. června, dostal letos nakladatel, bývalý chartista a politický vězeň a dnes ředitel knihovny Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Cena připomíná protesty dělníků, ke kterým v Plzni došlo 1. června 1953 kvůli měnové reformě. Šlo o vůbec první vystoupení dělníků proti komunistickému režimu ve střední Evropě. Milice a armáda nepokoje násilně potlačily, následovaly rychlé soudy, vězení a perzekuce celých rodin. Jejich následky mnohdy přetrvávaly až do r. 1989. Cenu 1. června v Plzni již dříve získali například Pavel Tigrid, Václav Havel, Ivan Medek nebo Jiří Stránský.