Za loňský rok klesla v Česku kriminalita o 4,9 %

Foto: TheDigitalWay, Pixabay / CC0

Méně vražd, krádeží i vloupání. Kriminalita v Česku klesla v minulém roce skoro o 5 %. Na druhou stranu nejvíce přibývá trestných činů páchaných v kyberprostoru. K meziročnímu snižování kriminality dochází od roku 2013.

Foto: TheDigitalWay,  Pixabay / CC0
Pokles trestné činnosti se týká především tzv. běžné kriminality, například vloupání do bytů a domů. Lidé si více uvědomují možná rizika a lépe se starají o svůj majetek.

„Je to samozřejmě dané vývojem ve společnosti, a také ovlivněno nezaměstnaností, která je velice nízká. Občané si v současné době lépe zabezpečují majetek, je to otázka kamerových systémů, zabezpečovacích zařízení domů, bytů, vyhledávacích zařízení v rámci odcizení motorových vozidel a podobně,"říká ředitel kriminální policie Michal Foit.

Přestože byl majetkový trestný čin nejčastěji zaznamenaný skutek, majetková trestná činnost klesla meziročně o téměř 10 %. Co se týče násilných trestných činů, došlo také ke znatelnému poklesu oproti předloňskému roku. Policisté jich zaznamenali přes 13 a půl tisíce.

Jaroslav Vild,  foto: Prokop Havel,  archiv ČRo
K nejvýraznějšímu poklesu v oblasti trestné činnosti došlo u vražd. Loni se jich v Česku stalo 116, to je o 30 vražd méně oproti roku 2017. V rámci násilných trestných činů klesl také počet loupežných přepadení, naopak přibyl počet úmyslných ublížení na zdraví.

Nejvyšší nárůst kriminality byl však v minulém roce zaznamenán u mravnostních trestných činů. Jejich počet stoupl meziročně o více než 12 % na celkový počet 2655, popisuje náměstek policejního prezidenta Jaroslav Vild: „V oblasti mravnostní trestné činnosti skutečně zaznamenáváme nárůst. Souvisí to právě s přesunem oblasti do kyberprostoru. Dnešní mládež a především i děti mají do kyberprostoru snadný přístup. Další věcí je preventivní činnost, na tuto oblasti chceme zacílit a celkovou situaci pozitivně ovlivnit."

Foto: 3839153,  Pixabay,  Pixabay License
Loni při trestné činnosti vznikly škody za zhruba 18 miliard korun. To je přibližně o 2 miliardy korun méně než v předminulém roce. Škody byly nejvýrazněji způsobené hospodářskou trestnou činností.

„Hospodářská trestná činnost meziročně mírně poklesla. Z celkového podílu druhů trestné činnosti je to okolo 13 %. Z hlediska způsobených škod je ale hospodářská trestná činnost fenomén," dodává Vild.

Kriminalita poklesla ve všech krajích kromě Plzeňského a Libereckého. V Libereckém kraji to policie přičítá zvýšené aktivitě policistů v oblasti vyhledávání především hospodářské trestné činnosti. Naopak nejvýraznější pokles kriminality byl zaznamenán ve Zlínském a Olomouckém kraji. V loňském roce bylo objasněno téměř 55 % případů, nejvíce ve Zlínském kraji.

Prioritou policie pro příští rok je stabilizace sboru, vzdělávání a boj s kyberkriminalitou.