Aplikace prozradí, jaké tresty se ukládají v Česku

Ilustrační foto: 3839153, Pixabay CC0

Ženy dostávají za krádeže nižší postih než muži. Nejčastějším trestem za znásilnění je podmínka. I tyto informace vyplývají ze statistik o ukládání trestů v ČR. Datoví novináři Českého rozhlasu vytvořili unikátní aplikaci o typech a výši trestů a to na základě spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Té poskytlo data na projekt Jak trestáme ministerstvo spravedlnosti.

Ilustrační foto: 3839153,  Pixabay CC0
Zájemci díky aplikaci zjistí, jak české soudy v minulosti potrestaly pachatele za konkrétní trestné činy, jaké činy odsouzení nejčastěji páchají, kolik jim je let, a jaký je mezi nimi podíl mužů a žen. Aplikace nabízí i souhrnné statistiky o počtu odsouzených, typech uložených trestů a jejich délce. Komu je projekt určen, upřesňuje jeho autor Jakub Drápal z Univerzity Karlovy a Akademie věd.

"Projekt míří na několik skupin. Týká se obviněných i jejich blízkých. Pokud například víte, že vám hrozí sazba 2 až 8 let, tak si uděláte představu, co to v realitě může znamenat. Třeba, že vám těch osm let hrozí jen v naprosto výjimečných případech. Míříme i na justici, které by ten projekt mohl do určité míry pomoci ukládat tresty o něco více konzistentně. Můžeme třeba mířit na začínající soudce nebo státní zástupce či na případy, kdy se odsuzují méně časté trestné činy, kdy i praktici se nemusejí plně orientovat, v jakých škálách se běžně tresty ukládají."

To potvrzují i soudci, třeba trestní soudce Okresního soudu Praha-Východ Karel Ulík.

"Pokud soudce ukládá trest, kterým si není tak jistý, není to prostě případ, kterým by se zabýval každý den, a už měl nastolená nějaká svoje kritéria, tak se může podívat do té aplikace, zjistit jaký druh trestu a jaká výměra je tomu člověku ukládána. Ale pokud se dostane mimo spektrum, než je v té databázi, tak to samozřejmě neznamená, že by ukládal třeba trest nespravedlivý nebo dokonce nezákonný."

Při vyhledávání trestů za konkrétní trestný čin lze specifikovat další parametry - například předchozí trestní minulost, souběh s jiným trestným činem či pohlaví pachatele. Aplikace pak zobrazí graf, který znázorní, jak byli za stejně definované trestné činy dříve odsouzeni jiní pachatelé.

Autoři: Aplikace není kalkulačkou trestů

Ilustrační foto: Khalil Baalbaki,  Český rozhlas
Například zjistíte, že za znásilnění dávají českou soudy nejčastěji podmínku. Soudci ale upozorňují, že znásilněním se podle právní úpravy rozumí prakticky jakýkoliv dotyk vedoucí k uspokojení. Viceprezident Soudcovské unie Petr Černý k tomu dodává, že převažují hlavně případy sexuálního násilí mezi blízkými. Například mezi manželi.

"Případy, kdy je někdo přepaden v parku a znásilněn, ty jsou zcela běžně odsuzovány k nepodmíněným trestům odnětí svobody, ale ten zbytek, to jsou lidi, u kterých není předpoklad, že by se té trestné činnosti dopouštěli opakovaně, a pak je naprosto kontraproduktivní je zavírat do vězení."

Z aplikace taky vyplynulo, že ženy dostávají za krádeže nižší tresty než muži. Příčinou může být to, že ženy se před soud dostávají za méně závažné krádeže, třeba v obchodech. Autoři aplikace upozorňují, že se nejedná o žádnou kalkulačku trestů, protože každý případ je unikátní. Aplikace však může sloužit veřejnosti i odborníkům, říká náměstek nejvyššího žalobce Jiří Pavlík.

"Státní zástupci a soudci mohou získat informaci o průměrně ukládaných trestech za jednotlivé trestné činy. Není to samozřejmě kalkulačka trestů. Nelze pomocí aplikace vypočítat, jaký trest by měl být uložen."

Zkušenost s podobnými projekty mají v Kanadě, Austrálii či ve Skotsku.