Za odhozenou žvýkačku hrozí v Praze pokuty

r_2100x1400_radio_praha.png

"Už se těším až budu sedět na lavičce v parku a sypat holubům,"říkával jeden můj známý, kdykoli ho to v práci nebavilo. Sypání zmíněným opeřencům bylo pro něj synonymem poklidného důchodu. V Praze by si ale tento sen už nejspíše nesplnil. V metropoli totiž začala platit vyhláška, která znečišťování veřejných prostranství zakazuje.

Pokutováno může být kromě zmíněného krmení holubů odhození nedopalku cigarety, vyplivnutí žvýkačky na ulici. Zakázáno je také znečišťovat veřejná prostranství "výkaly a výměšky" nebo například blátem či štěrkem, což se týká nejvíce vozidel vyjíždějících ze staveniště. Za nepořádek budou pokládány třeba i reklamy mimo schválená místa a řada dalších věcí, které mohou narušit čistotu na ulicích a veřejných prostranstvích.

První den fungování magistrátní vyhlášky dostalo pokutu 13 lidí, nejčastěji za odhazování nedopalků od cigaret. Většinou ale strážníci vše řešili domluvou a upozorněním.

Člověk, který bude znečišťovat ulice, může dostat na místě až tisícikorunovou pokutu, která se může ve správním řízení zvýšit až na 30 tisíc. Podle první náměstka primátora Hlavního města Prahy Rudolfa Blažka, policie se bude snažit vše vyřešit nejprve domluvou. Podobná vyhláška navíc v Praze platí už dlouho.

"Městská policie dlouhodobě má pokyn, aby v případě kontroly dodržování čistoty na veřejných prostranstvích samozřejmě především používali domluvy a teprve potom přistoupila k nějakým sankcím. Ta vyhláška je v podstatě vyhláškou, která nahrazuje právní předpis, který platí na území Hlavního města Prahy už od počátku 80. let minulého století. byla to poslední vyhláška, kterou jsme zrušili a upravili její znění aktuálním jazykem aktuálním potřebám a situaci."

A na koho se nejvíce zaměří? To upřesnil náměstek ředitele pražských strážníků Ludvík Klema.

"Vyhláška je opravdu namířena proti těm jedincům, kteří nejsou schopni nějakým způsobem sami zhodnotit morální aspekty svého chování, což znamená,že odhazování odpadků je pro ně bohužel běžným jevem. Strážníci se budou také zaměřovat zejména na osoby, které opakovaně v lokalitách známých jak strážníkům, tak Pražanům a návštěvníkům metropole dělají špatný obraz Praze."

Mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura ale upozorňuje, že zahraniční turisté o novém nařízení nevědí. Prý také proto, že o něm nikdo neinformoval ani asociaci. Některým tak vyhláška může způsobit problémy, protože nejsou ze své země zvyklí, že se odpadky na zem neodhazují.

Praha chystá ještě další vyhlášku, která by měla mít vliv na pořádek v ulicích. Od příštího týdne vstoupí v platnost nařízení, které zakazuje pití alkoholu na vybraných veřejných místech.