Za trámem ležely staré mapy Metternichů

r_2100x1400_radio_praha.png

Obyvatelé západočeských Lázní Kynžvart dnes už asi nevědí, kde se říkávalo na Májové hoře, kde bývalo u Bílého kamene a podobně. Díky objevu unikátních, ručně kreslených historických map se to dozvědí, stejně jako to, jak vypadal místní zámek před tím, než ho kníže Metternich obrátil čelem vzad. Soubor map nalezl majitel na půdě svého jihočeského domu za trámem a když zjistil, co drží v ruce, obrátil se na kastelána kynžvartského zámku Miloše Říhu.

"Jeden dobrý člověk na písecku našel v lednu za trámem takový špalek, o kterém si původně myslel, že to je nějaká stará bible. když to rozbalil a našel tam Königswart, tak hledal na internetu a dostal se až k našim kynžvartským webovým stránkám. Spojili jsme se, nabídl jsem mu, že to stát odkoupí, přijel jsem se na mapy podívat a velice rychle a seriózně jsme se domluvili."

Jak se ty mapy dostaly takhle daleko? Vy jste v západních Čechách, našly se u Písku v jižních Čechách. Přitom jsou to mapy, které mají úzce regionální dosah.

"Ten svázaný soubor map nemá charakter knižní jednotky ze zámecké knihovny. Má charakter hospodářský, takže bych hledal jejich historické umístění na Metternichově hospodářském dvoře. Osobně se domnívám, že po roce 1945, kdy byl zámek obsazen americkou armádou, potom tu byl až do roku 1948 americký velvyslanec, nebylo možné na zámku rabovat a vynášet věci. Naopak na těch hospodářských usedlostech se zřejmě některé věci ztratit mohly. tak se domnívám, že si prostě někdo tu mapu vypůjčil a do těch jižních Čech ji vzal s sebou. Jestli potom zemřel, zapomněl nevíme, ale tento nový majitel, který si ten statek koupil, našel překvapení, nebo chcete-li poklad. No a největší poklad je to samozřejmě pro nás."

V čem spočívá význam těch map?

"Kancléř Metternich nechal ten původně barokní zámek přestavět. Jednak ho obrátil čelem vzad, takže tam kde je dnes čestný dvůr, nádvoří s kašnou, hlavním vstupem, tak to byl v tom barokním zámku zadní dvůr. Slavnostní vstup byl z opačné strany. A na této mapě můžeme pozorovat v naprostých detailech, co se v které budově odehrávalo. taky si můžeme detailně prohlédnout historický park ještě před výsadbou toho anglického parku. A jak jsem řekl, je to soubor pěti map, čili je to celé kynžvartské panství. Všude jsou názvy tratí, parcelní čísla, spousta pomístních názvů, ale také tabulky s přesnými přehledy kultur, kterými byly jednotlivé lesní tratě osázeny."

Můžou mít ty mapy dnes nějaké konkrétní využití, kromě toho, že je vystavíte?

"V první řadě ty mapy odborně zdigitalizujeme. Abychom mohli pracovat s digitálními kopiemi a nemuseli se neustále vracet k originálu. No a vytěžíme z nich zejména historické souvislosti a informace, názvy, detaily historického charakteru, no a potom se obrátíme i na kolegy, znalce parkové architektury, kolegy z ochrany přírody, a zřejmě i jim budou mít co říct."