Začala likvidace dušejovských krav ohrožených BSE

V Dušejově začali s likvidací ohrožených krav

Laboratoř v německém Tübingenu dospěla po kontrolním vyšetření k závěru, že v mozku krávy z Dušejova na Jihlavsku se nachází prion, původce tzv. nemoci šílených krav. "Prakticky to znamená oficiální potvrzení prvního výskytu bovinní spongiformní encefalopatie na území České republiky,"řekl na čtvrteční tiskové konferenci ministr zemědělství Jan Fencl. Další informace má Josef Kubeczka.

Ministr Fencl sdělil, že v postiženém chovu zemědělského družstva v Dušejově bude utraceno 139 zvířat. Z toho 136 kusů tvoří vrstevnice dojnice, u níž testy prokázaly BSE. Zbývající tři kusy jsou jejími potomky. Všechna zvířata následně státní veterinární ústav v Jihlavě vyšetří na BSE metodou Western Blot. Zvířata pozitivní podléhají spálení, ostatní zahrabání. Ministr zemědělství také rozhodl o odběru vzorků masa z dušejovské krávy a uložil ústřednímu řediteli Státní veterinární správy Josefu Holejšovskému jejich testování na BSE. Tato záležitost je ale podle něj svým způsobem bezpředmětná, protože ještě nikdy nikdo ani experimentálně nedokázal existenci prionů v mase. Kontroly na BSE, které přijdou na 180 miliónů korun, zaplatí stát. Ministr Fencl kvůli tomu navrhuje změnit zákon o Pozemkovém fondu...

"...,který umožní z rozpočtu Pozemkového fondu vyjmout potřebných 155 milionů korun na testaci všech zvířat nad 30 měsíců stáří a 25 milionů korun potřebných na oddělené zpracování specifického rizikového materiálu v asanačních ústavech a jeho následné zničení."

Návrh už schválila vláda, nyní s ním musí souhlasit ještě Poslanecká sněmovna.

V Dušejově musí utratit 139 kusů skotu
Lidé z Dušejova nevěří, že jim kvůli likvidaci ohniska BSE hrozí nějaké riziko. Většina z nich je přesvědčena, že se nynější problémy podaří zemědělskému družstvu překonat. Ti, kteří pracují přímo na farmě, ale neskrývají lítost nad osudem zvířat:

"Musí se to brát tak, jak to je. To víte, my si myslíme, že to je zbytečné. Působí to na nás. To víte, jako byste s něcím dělal tolik let a nakonec..."

Likvidace dobytka začala na mobilních jatkách v Dušejově v pátek ráno. Porážkou zvířat byly pověřeny dva týmy veterinářů ze středisek pro likvidaci nákazy z Brna a Hradce Králové. Na pokyn Ústřední veterinární správy byl uzavřen kordonem policistů a vojáků z jihlavské posádky celý areál družstva.

Na likvidační práci v Dušejově bylo vyčleněno i 32 vojáků z jindřichohradecké 72. záchranné a výcvikové základny. Mezi nimi i 10 vojáků základní služby. Velitel základny plukovník Vojtěch Brejžek k tomu před zahájením akce uvedl:

"Máme tam dekontaminační družstvo, které bude zajišťovat dekontaminaci terénu a vozidel a samozřejmě následnou hygienickou očistu osob, které se na té likvidaci podílely. Veškerá činnost, která se tam provádí, je pod zvláštními bezpečnostními opatřeními. Po celé akci projdou všichni členové, kteří se tam podíleli, důkladnou lékařskou prohlídkou."

Názory na to, jaké budou přímé i nepřímé ztráty a zvýšené náklady, které bude třeba vynaložit kvůli výskytu nemoci šílených krav v České republice, se liší. Ministr vnitra Stanislav Gross soudí, ze se asi budou počítat nikoliv ve stamilionech, ale spíše v miliardách korun.