Začalo Léto s češtinou - učastní se ho studenti z celého světa

Studenti cestiny

Praha přivítala studenty, kteří se zajímají o češtinu. Ale nejen o ni. Také o českou kulturu, přírodu a historii. Studentům, kteří se sjeli doslova z celého světa, se dostalo slavnostního přijetí i na pražské radnici. Zúčastnila se ho i Zdeňka Kuchyňová.

Studenti cestiny
Praha přivítala studenty první den pobytu tropickými teplotami. Jejich program, který se jmenuje Léto s češtinou, zahrnuje bohatou nabídku kursů češtiny různé intenzity, rozsahu a zaměření. Loňský ročník byl zkoplikován srpnovými povodňěmi, při kterých museli být studenti evakuováni. Jak uvedla ředitelka studijního střediska jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy Hana Marešová, nejen studiem živ je člověk a tak jsou pro studenty připraveny i netradiční kursy - a to Čeština a česká kultura a Čeština v přírodě. Zájem o kurs je velký.

"Tak jako v loňském roce je tu kolem 40ti studentů a přijíždějí vlastně ze všech možných koutů světa. Jsou tady studenti ze Spojených států, z Německa, z Japonska, Rusové, Angličané. O té naší aktivitě se dozvídají na internetu."

A jaké jsou hlavní důvody proč se studenti pro češtinu rozhodli? Tady jsou odpovědi dvou z nich, Tracy z Anglie a Jana z Německa.

"Protože můj snoubenec je Čech. Já chci umět jazyky. Moje matka tady má dům a máme tu rodinu. Jsme tu často."

Vy už jste absolvoval tento kurs minulý rok, jaký na vás udělal dojem?

"Ten kurs byl velmi dobrý. Dělali jsme gramatiku, ale také legraci, učili jsme se věty, mluvili jsme a také jsme dělali mnoho výletů. Bylo to moc zajímavé."

Zůstali vám z kursů kamarádi, se kterými se dodnes stýkáte?

"Zůstali. Jeden tady je v Praze. Taky jeden učitel je kamarád. Zůstali dobří kamarádi."

Jak jste už poznali z rozhovoru, Jan má v Česku kořeny, pochází odtud jeho maminka. Doma se však mluví německy a on se češtině intenzívně věnuje 2,5 měsíce. Tracy studuje jeden rok. Jak dodala Hana Marešová, v kursech se často objevují lidé s nějakou vazbou na Českou republiku.

"Většinou se mezi těmito prázdninovými frekventanty našich kursů objevují ti, kteří mají nějaké kořeny tady v Čechách. Druhý důvod je ten, že Praha je velké lékadlo. Oni potom někteří zjistí, jak je ten jazyk těžký, ale nicméně určité znalosti si odtud odvezou a když jsou potom doma, tak už jsou většinou motivováni je dál rozvíjet."

Součástí Léta s češtinou jsou také kurzy v Dobrušce, které jsou určeny pro české krajany. Každým rokem jich tu studuje kolem 60. A jak studenti kursy hodnotí? Většinou se objevují samé pochvaly. Oceňují jednak perfektní organizaci, výběr výletů, ale i obrovský zájem a nasazení pedagogů.