"Zachovej nám, Hospodine, císaře a naší zem ...", zpívalo se na výstavě

František Josef I.

19. století je pro nás romantický příběh českého národního obrození, ale ta doba obsahuje i mnohé další příběhy a jedním z nich je vztah Čechů k habsburské monarchii," prohlásil před novináři Vít Vlnas, jeden z autorů právě otevřené výstavy, která dosud nevídaným způsobem představuje českou společnost v 19. století.

Starou rakousko-uherskou hymnou v češtině zahájil dětský pěvecký sbor výstavu "Habsburské století, Praha a české země v dunajské monarchii 1791-1914" v Clam-Gallasově paláci v Praze. Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s několika desítkami institucí připravil výstavu, která se snaží představit nové pohledy na vztah české společnosti a habsburské dynastie v 19. století. Autor výstavy Vít Vlnas tvrdí, že na věcech denní potřeby z 19. století lze velmi dobře sledovat, jak se vztah české společnosti k Habsburkům proměňoval.

"Exponátů na tuto výstavu se našlo v depozitářích českých muzeí a galerií dost, protože tato doba je dokumentována poměrně dobře. Takže nakonec největším problémem bylo, které exponáty vybrat, aby jejich vypovídací hodnota byla co největší."

Jaká kritéria jste volili při výběru exponátů?

"Chtěli jsme aby výběr exponátů vyčerpal celou tématickou škálu od předmětů denní potřeby, které nesly určité dynastické, monarchické symboly a které obklopovaly člověka v běžném životě - hrníčky, skleničky, ručníky. Našli jsme císaře pána na naprosto nejneuvěřitelnějších předmětech. Snažili jsme se, aby bylo zastoupeno i vysoké umění, takže divák na výstavě najde reprezentativní portréty od Mánesa, Brožíka, Ženíška, ale také špičková díla uměleckého řemesla, která samozřejmě nebyla určena k běžné potřebě, ale od počátku to byly reprezentativní kusy."

Který exponát je vám osobně nejbližší? Dokázal byste vybrat jeden?

"To je velice složité. Některé exponáty tady mají opravdovou premiéru. Jedním z nich je takové kuriózum. Je to korunovační reskript Františka Josefa I. tištěný na toaletním papíře, o kterém se z literatury vědělo, že existuje, ale zatím nebyl nalezen ani jediný kus, protože kdo by si schovával toaletní papír. Nakonec se jeden takový objevil v lobkovickém archivu v Žitenicích. Je to jeden z charakteristických dokladů toho, jak se vztah českého národa k monarchii proměňoval od počátečního dynastického nadšení až po konečný rozchod s monarchií."

Podle Víta Vlnase, autora výstavy, se vztah českých zemí k Habsburkům často zkresluje. Mnohé postoje, například českých umělců, byly v minulosti mylně interpretovány. Výstava by měla dokládat, že odklon od monarchie byl postupný, a nikoli náhlý.