Začíná festival Bohuslava Martinů

Bohuslav Martinů

Ve dnech 6. až 10. prosince ožije Praha festivalem nesoucím jméno klasika hudby 20. století Bohuslava Martinů. O jubilejním desátém ročníku, pořádaném už tradičně Nadací Bohuslava Martinů ve spolupráci s Institutem Bohuslava Martinů a pod záštitou primátora hlavního města Prahy, informuje Evelina Himalová.

Jako každoročně, i letos zahájení předcházela Soutěž Nadace Bohuslava martinů. Ta proběhla tento pátek a v sobotu na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Sále Martinů, který je hlavním dějištěm festivalu. Tentokrát byla vypsána pro obory klavírní trio a smyčcové kvarteto. Její laureáti vystoupí tamtéž na koncertu 7. prosince.

"Viktor Kalabis byl dlouholetým předsedou Nadace Bohuslava Martinů, a my jsme mu chtěli připravit takovou poctu. A protože si ho vážíme jako člověka i jako skladatele, tak jsme dali vedle sebe díla Bohuslava Martinů, kterého Viktor Kalabis nesmírně obdivuje a velmi dobře zná, a právě Kalabisovy skladby. Na ten koncert jsme pozvali cembalistku Moniku Knoblochovou, která přednese Kalabisova, a díla Martinů. A poté ještě Penquin Quartet, který zahraje jak Sonátu pro cembalo, Smyčcový kvartet č. 3 Bohuslava Martinů, tak Preludio. Aria e Toccata "Příhody Sisyfovy" a Smyčcový kvartet č. 3 Viktora Kalabise,"

uvedl k programu - v rozhovoru pro Radio Praha - ředitel Institutu Bohuslava Martinů Aleš Březina a pokračoval:

"8. prosince - ve středu, opět v Sále Martinů - vystoupí Smetanovo trio. Ten program bude cele věnován Martinů, stejně jako už zmíněný program Koncertu laureátů (Soutěže Nadace Bohuslava Martinů - pozn. red.). Všechny koncerty nahráváme ve spolupráci s Českým rozhlasem, a v případě, že se ta interpretace povede, nahrávka bude dobrá, a zúčastnění s tím budou souhlasit, bychom chtěli dát laureátům naší soutěže jako jedno z poděkování nahrávku na nekomerčním CD, které vydáme z Festivalu Bohuslava Martinů."

Na koncertu výlučně z díla Martinů přednese 8. prosince v pestrém programu, zahrnujícím široké časové období skladatelovy tvorby, Smetanovo trio dvě klavírní tria Bohuslava Martinů: "Cinq piéces bréves" - Klavírní trio č. 1 z roku 1930, a Klavírní trio č. 2 d moll z roku 1950. Poté cellista Jan Páleníček zahraje ještě 3. cellovou sonátu Martinů, a určitou raritou bude vystoupení mezzosopranistky Olgy Černé, která by měla napomoci vyvrátit mýtus, že Martinů nepsal pro hlas a klavír, že Martinů není písňovým autorem. Zazní na něm díla z let 1915 až 1939. Každý, kdo zná Martinů, ví, že zralé skladby Bohuslava Martinů začínají v roce 1925. Nám se podařilo přepsat cyklus písní na poezii Johanna Wolfganga von Goetha, které Martinů složil v roce 1915."

Pokud jde o závěrečný koncert, který se letos uskuteční hned dvakrát - 9. a 10. prosince v pražském Rudolfinu, je jako tradičně svěřen České filharmonii. Německý dirigent Claus Peter Flor, jenž má už na svém kontě soubornou nahrávku symfonií Bohuslava Martinů s Berlínským symfonickým orchestrem, uvede nyní v Praze hudbu Martinů v kontextu s Dvořákem a Janáčkem. Sólistkou má být nizozemská houslistka Isabelle van Keulen, tentokrát v roli violistky.