Zájem o vzdělávací program Erasmus stále roste

erasmus.jpg

Za čtvrt století své existence vyvezl vzdělávací program Erasmus do zahraničí na 3 miliony studentů. Česká republika se k němu připojila až v roce 1998 a zpočátku byl zájem jednostranný - čeští studenti chtěli poznat evropské školy, zahraniční odborníky, naučit se jazyk, naopak k nám se studenti spíše báli. Během let se ale situace vyrovnala a například Univerzita Karlova v Praze dnes více studentů přijímá než vysílá ven. Jak to s Erasmem dnes vypadá a jaká je jeho budoucnost, o tom více Vilém Faltýnek.

Program je založený na spolupráci konkrétních evropských vysokých škol a univerzit a Evropská unie ho dotuje stále většími částkami, protože ho považuje za jeden ze svých nejúspěšnějších programů. Pro nadcházející školní rok bude na Erasmus vyčleněno přes 12 milionů eur. Díky finanční podpoře naší vlády se navíc množství českých studentů, kteří se do programu můžou zapojit, dále zdvojnásobuje. Za 14 let Erasmu v Česku vyjelo do zahraničí už 50 tisíc studentů. Ptáme se Barbory Nájemníkové, české vedoucí projektu Erasmus.

"Můžu obecně říct, že zájem o tento program velmi stoupá, každoročně studentů vyjíždí mnohem, mnohem více. V prvním roce 1998 vyjelo asi 800 studentů z 21 univerzit. V současné době je univerzit v programu Erasmus zapojeno 70 a vyjíždí kolem 6000 studentů ročně."

Padlo tady číslo, že celkem vyjelo 50 tisíc studentů. Piočet těch, kteří naopak v rámci Erasma přijeli, je stejné?

"My máme pouze částečné údaje o přijíždějících studentech, třeba z prvních let tyto údaje vůbec nemáme. Ta tendence má v posledních letech charakter svírajících se nůžek, množství přijíždějících a vyjíždějících studentů stoupá. Dřív tomu tak nebylo. Zájem o Českou republiku a české školství stoupá."

Jaká se rýsuje budoucnost toho programu? Říkáte, že zájem roste, zároveň bylo řečeno, že se připravuje jakýsi nový koncept Erasma...

"Ano, pro roky 2014-2020 je připraven nový koncept programu, bude se jmenovat Erasmus for All - Erasmus pro všechny. Rozpočet na toto sedmileté období je ve srouvnání s tím současným sedmiletým obdobím navýšen o 73 procent. Znamená to, že na celou Evropu je na tomuto programu plánováno svěřit až 19 miliard eur. Tento nový program by umožnil mnohem více lidem využít té mobility, té zahraniční zkušenosti. Mělo by jich být až 5 milionů."

Nejoblíbenější destinací českých studentů je podle statistiky Německo, na německé univerzity jich vyjíždí 16 procent. Následuje Francie, Španělsko a Velká Británie. Nájemníková upozornila, že studenti odevzdávají závěrečné zprávy o svém studijním pobytu a zde píší i o tom, proč ce do programu zapojili:

"Nejčastější odpovědí je, že studenti vyjíždějí z důvodu osobního přínosu, z důvodu zlepšení jazykové vybavenosti i z důvodu zlepšení jejich vlastní odbornosti."

Na Technické univerzitě v Ostravě se o Erasmus stará Milada Hlaváčková, jinak též česká ambasadorka programu. Podle ní je přínos neoddiskutovatelný:

"Ti lidé se vrací jiní. Vyjíždí mladý člověk, který se bojí, má obavu, jestli to zvládne. Vrátí se někdo úplně nový. Má kontakty, má osobní zkušenosti a je ochoten okamžitě vyjet znovu kamkoli."

Naprostá většina studentů, kteří se vracejí, má zájem získávat další zkušenost v zahraničí. Třetina jich chce dál studovat, 64 procent by na stáž rádo navázalo praxí nebo pracovním pobytem.