Studenti ze zemí EU budou v Česku studovat zadarmo

Ve čtvrtek jsme v našem miniseriálu o souvislostech vstupu ČR do Evropské unie hovořili o tom, jaké výjimky se podařilo vyjednat, dnes bude řeč o školství. Jak se se vstupem změní podmínky pro studium zahraničních studentů v Česku? To zjišťoval Jaromír Marek.

Studenti ze zemí Evropské unie už v České republice studují a jejich počet rok od roku narůstá. Zatímco v akademickém roce 1998-9 studovalo na českých vysokých školách 290 studentů, v letošním roce už je to téměř tisícovka studentů, přesně 993. Jaké jsou podmínky pro studium nyní? Více Lubomíra Černá z ministerstva školství.

"V současné době nejsou pro studenty ze zemí EU žádná zvláštní kriteria. Pokud studují v českém jazyce, studují bezplatně, za stejných podmínek jako čeští studenti. Pokud ale studují v cizím jazyce, platí školné podle dohody s danou školou."

Co se tedy změní po vstupu do EU?

"Okamžikem vstupu do EU budou mít naši občané právo studovat kdekoli v jiné členské zemi unie a opačně. Znamená to tedy, že ani od zahraničních studentů u nás nebudeme požadovat žádné školné."

Se vstupem do unie lze očekávat, že počet studentů ze členských zemí se ještě zvýší a velký zájem lze předpokládat především na lékařských fakultách. Nejvíce studentů přijde pravděpodobně z nově přistupujících zemí. Už teď studuje na českých vysokých školách a univerzitách řada studentů ze Slovenska, uvádí se, že jsou to až 3 % všech vysokoškoláků. A jak se změní režim studia pro lidi z nečlenských zemí? Bude stejný jako je dosud pro všechny studenty ze zahraničí.

"Pokud budou studovat v češtině, vyhoví-li všem požadavkům přijímacích řízení na vysoké školy, budou studovat bezplatně. Budou-li chtít studovat v cizím jazyce, zaplatí školné", říká Lubomíra Černá z ministerstva školství.