Zákon o registrovaném partnerství homosexuálů čeká na podpis prezidenta

Homosexuálové, kteří žijí v České republice, budou možná moci uzavírat registrované partnerství. Senátoři ve čtvrtek schválili návrh zákona, který by to umožnil. Cílem normy je upravit vznik a zánik svazku. Partnerství by se zapisovalo do občanského průkazu. Podobné normy platí v 11 evropských zemích. Česká republika by se stala prvním postkomunistickým státem, který by partnerství uzákonil.

Senát rozhodl, že osoby stejného pohlaví mají právo uzavírat oficiální partnerské svazky. K přijetí zákona o registrovaném partnerství tak po mnoha letech sporů mezi politiky chybí jen podpis prezidenta. Zákon podle jeho zastánců zjednodušuje život osobám stejného pohlaví při jednání na úřadech, před soudy, orgány činnými v trestním řízení. Přináší právo zastupovat se v běžných záležitostech a umožňuje jim výchovu dětí, ne však jejich adopci.

"Odlišnost není žádná vina, odlišnost není hanba. Není to nic, co by si kdo vybral,"

hájil potřebu zákona před hlasováním senátor Jiří Oberpfalzer z ODS. Normu obhajoval také senátor ODS Josef Pavlata, podle něhož se zákon nezaměřuje na není sexuální orientaci nebo praktiky, ale především na ochranu menšin. Také předseda senátu Přemysl Sobotka z ODS přijetí zákona horní komorou vítá:

Předseda senátu Přemysl Sobotka
"Já bych velmi nerad, aby se diskuse překlopila do pozice rodina versus nerodina, protože o tom ten zákon není."

Ovšem odpůrci tvrdí, že ano, že právě o tom zákon ve svých důsledcích je. Senátor za KDU-ČSL Adolf Jílek:

"Pro nás je v této podobě nepřijatelný a můžeme se bavit o tom, jestli chceme pomoct lidem, kteří spolu žijí a šetří státu peníze, tak aby byli nějakým způsobem zvýhodněni. Ale základem nemá být sexuální orientace, základem má být to, že žijí spolu. A na druhé straně nám tady chybí jedna věc a to je vnímání důležitosti rodiny, protože manželství jako institut není tady kvůli tomu, že ti dva žijí spolu a že se mají rádi."

"Každý má úplnou svobodu se obklopovat kým chce a pokud jsou zde nějaká partnerství jiného typu než manželského, tak proč to neudělat paušálně, proč vyjmout jenom tuto jednu skupinu a dát jí takováto zvláštní práva?" ptá se předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý.

Ekumenická rada v závěru loňského roku, poté co zákon odhlasovala poslanecká sněmovna, vystoupila s odmítavým prohlášením. Církve se obávají vlivu homosexuálních partnerství na obecný heterosexuální model rodiny. Černý dokonce tvrdí:

"Před českou veřejností je systematicky zatajováno, že jsou také vědecké kapacity, například na Harwardské univerzitě, které zpochybňují homosexualitu jako záležitost vrozenou. A jestliže se bude před dětmi a školní mládeží prezentovat homosexuáoní partnerství jako alternativa heterosexuálního, tak je tady určité nebezpečí ovlivnění generace."

Pokud prezident republiky odmítne zákon podepsat, vrátí se předloha do poslanecké sněmovny, která o něm bude znovu hlasovat. Tentokrát však bude k jeho přijetí zapotřebí většina, tedy 101 hlasů. Předseda horní komory Parlamentu Přemysl Sobotka z ODS je rád, že mezi senátory nakonec převládl názor zákon schválit, a ne ho se změnami vracet k novému hlasování do Sněmovny.

"Nejsem přesvědčen, že by to prošlo. A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se snažil přesvědčit lidi z našeho klubu, aby hlasovali pro. Ale nikoho jsem žádným způsobem nepřemlouval, je to jeho vnitřní stav, nic víc a nic míň."

Podle průzkumu veřejného mínění z loňského října nesouhlasí se zavedením registrovaného partnerství pouze 30 procent občanů, 62 procent je naopak pro. Petici za přijetí zákona podepsalo 486 umělců a dalších osobností.