Zámek Čechy pod Kosířem představí slavné dílo Josefa Mánesa. Od jeho narození uplynulo 200 let

Zámek Čechy pod Kosířem, foto: Aleš Spurný, archiv ČRo

Zámek Čechy pod Kosířem si letos připomíná 200. výročí narození jednoho z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa. Ten je totiž se zámkem i jeho obyvateli úzce propojený. Říká se, že jeho přítelkyní byla jedna ze zámeckých dam.

Zámek Čechy pod Kosířem,  foto: Aleš Spurný,  archiv ČRo
Zámek Čechy pod Kosířem,  foto: Aleš Spurný,  archiv ČRo

Kastelán Martin Váňa prozradil, jak se Josef Mánes, který pocházel z pražské malířské rodiny, v Čechách pod Kosířem ocitl.

"Do Prahy přijeli za vzděláním tři bratři z rodu Silva-Tarouca, kteří vlastnili zámek Čechy pod Kosířem. Vzhledem k tomu, že byli věkově blízcí k Josefu Mánesovi a učili se malovat u jeho tatínka, tak se brzy spřátelili. To přátelství se stalo celoživotním a vedlo i k pozvání Josefa Mánesa na náš zámek do Čech pod Kosířem. Jeho návštěvy byly pravidelné a některé dosti dlouhé, i několik měsíců. On tím do jisté míry řešil existenční problémy. Nejenom, že mu zadávali zakázky, za které platili, ale během pobytu ho tu i živili."

Byla slečna Jetty Mánesovou přítelkyní?

Jeden z obrazů od Josefa Mánese na zámku Čechy pod Kosířem,  foto: Aleš Spurný,  archiv ČRo

Josef Mánes se při svých pobytech těšil přízni zámeckých dam, které učil malovat.

"Zachovalo se nám několik skicářů od zámeckých dam, které Josefa Mánesa velmi rády obklopovaly. Byla to hlavně hraběnka a zámecká paní Gizela Silva - Tarouca, která se stala jeho blízkou přítelkyní a důvěrnicí. Bohužel zemřela v mladém věku, kolem čtyřiceti let. Pak tu byla její sestra Anežka, o které Josef Mánes prohlásil, když ji maloval, že má nejkrásnější dívčí ruce, jaké kdy mohl malovat. A údajnou milenkou Josefa Mánesa byla jejich sestřenice Jetty, což byla německá zdrobnělina pro Henrietu. Ten milenecký vztah je doložený pouze na základě toho, že společně podnikali celodenní výlety do okolí zámku sami, což automaticky znamenalo v té době, že spolu něco musí mít."

Najdi svého Mánesa! Některá díla jsou dosud nezvěstná

Josef Mánes

Mánes se narodil 12. května 1820. Oslavy měly původně začít už 1. května, ale koronavirus udělal čáru přes rozpočet. Z velkých oslav se stanou komornější akce a přesouvají se na září.

Budou se konat například kastelánské prohlídky Po stopách Josefa Mánesa, malířské workshopy plánované na celou zbývající turistickou sezónu. Divákům se představí i hra Obrázky ze života Josefa Mánesa a koncert s názvem Mánesovy obrazy v hudbě. Součástí je i projekt Najdi svého Mánesa s cílem pokusit se dohledat jeho nezvěstná díla.

"Nám se podařilo během relativně krátké doby, co je zámek otevřen veřejnosti, od roku 2016, objevit několik Mánesových nezvěstných děl. Víme, že velké množství jeho obrazů je nezvěstných, tak bychom chtěli tímto projektem oslovit veřejnost. Pokud mají podezření, nebo je to informace od jejich předků, že obraz, který visí i nich doma, by mohl být Mánes, ať nás kontaktují nebo pošlou fotografii. A pokud toto podezření nebudeme i my, tak rádi zprostředkujeme setkání se skutečným odborníkem, který by jim byl schopný ten obraz posoudit."

Foto: Blanka Mazalová,  archiv ČRo

Josef Mánes na zámku v Čechách pod Kosířem pobýval mezi lety 1849 až 1870. Vytvořil tu řadu děl, některá i pro radost svých mecenášů, například malované dopisní papíry, ilustrovanou báseň o Hanselburgu či vějíře, které byly určeny hlavně pro zámeckou paní Gizelu, její sestru Anežkou a sestřenici Jetty. Na zámku je asi největší sbírka olejomaleb Josefa Mánesa. Je tu patnáct jeho obrazů a řada kreseb.

Na zámku představí slavné Mánesovo dílo

Jedním z největších taháků sezony bude představení jednoho z Mánesových vrcholných děl. Název se chystá památka odtajnit až na začátku června, uvedl kastelán Martin Váňa s tím, že nesmí ani naznačit.

Zámek Čechy pod Kosířem,  foto: Aleš Spurný,  archiv ČRo

"Obraz už na zámku je. Byl přivezen za velmi přísných bezpečnostních podmínek, protože je to jedno z nejslavnějších děl českého malířství, které na našem území vzniklo. Je to jedno z nejslavnějších děl od Josefa Mánesa. Rovnou upozorním, že Josefína to není. Je to dílo, které bylo naposledy na Moravě, konkrétně v Brně vystaveno na konci 60. let. Takže je to víc jak 50 let, co jej nemohli odborníci, ani laická veřejnost spatřit, neboť se po většinu doby nacházel v depozitářích Národní galerie."

Je na něm žena?

"Ano."

Na hádanku si tak musíme počkat.

10
49.551918000000
17.030441300000
default
49.551918000000
17.030441300000