Zámek v Jindřichově Hradci

Jindřichův Hradec, foto: CzechTourism

V dnešní rubrice společně se Zdeňkou Kuchyňovou navštívíme zámek v jihočeském Jindřichově Hradci...

Doba vzniku Jindřichova Hradce - města v jihozápadním cípu Českomoravské vysočiny není přesně doložena. Již ve 13. století zde však byl Přemyslovci založen královský hrad, později přestavěný na zámek. Ten se rozkládá na ploše přesahující 3 hektary a svou velikostí se řadí na třetí místo v České republice - hned za Pražský hrad a zámek v Českém Krumlově. Jak šly dějiny, střídali se i na Hradci majitelé zámku, z nichž k nejvýznamnějším patřili Vítkovci, kteří měli v erbu známou pětilistou růži. Rod však vymřel a na hradě se objevili Slavatové a Černínové. Těm byl zámek po válce zkonfiskován na základě dekretů prezidenta Beneše. Ale zanechme historie a vydejme se do slavnostního sálu gotického paláce. Zde totiž najdeme unikát - na stěnách je namalována freska z roku 1338, která přibližuje legendu o svatém Jiřím. Ten byl patronem Řádu německých rytířů, které na hrad přivedl Oldřich III. z Hradce. Náš průvodce Čeněk Třeček, oblečený do historického šarlatového pláště, nám prozradil, že legenda vypovídá o střetnutí svatého Jiří a pohanského krále Daciána. Její součástí je i boj s drakem, před kterým Jiří zachránil pohanskou princeznu.

Náměstí v Jindřichově Hradci,  foto: CzechTourism
Svatý Jiří je znovu uvržen do věže a mučen králem Daciánem, který ho dal rozčtvrtit. Pomocí Krista a ostatních svatých však vstal z hrobu a začal činit zázraky. Zároveň křtil další a další poddané. Král Dacián ho znovu zajal a zabil. Svatý Jiří však vstal z hrobu podruhé, což pohanského krále natolik rozhněvalo, že nechal setnout hlavy všem, kteří přijali křest.
Zámek,  foto: CzechTourism
Freska byla nedávno restaurována. Náš průvodce Čeněk Třeček nám také prozradil jaký je původ legendy. Další zajímavostí zámku je černá kuchyň, ve které se dokonce ještě dnes dá vařit. Naposledy se v ní vařilo poslední adventní sobotu a neděli, kdy se zde dělaly placky, čaj a grog. Na zámku bývá i živý betlém - který budou mít možnost vidět návštěvníci i letos. Jak už se náš průvodce zmínil, na přípravu kaše dohlížela Bílá paní. Jak vlastně pověst o ní vznikla?

Tolik Čeněk Třeček, průvodce na Jindřichohradeckém zámku. A já dodám ještě malou statistiku. Zámek ročně navštíví 90 tisíc lidí a k jeho místnostem existuje pětset klíčů. Zámek však není jedinou pozoruhodností tohoto jihočeského města, kam se v některé z dalších relacích ještě vydáme.

10
49.151501900000
15.010794500000
default
49.151501900000
15.010794500000