Záplavy v Národní galerii

Milan Knížák, Foto: ČTK

Až na 60 milionů korun vyčíslilo vedení Národní galerie v Praze škody, které jí způsobily srpnové záplavy. Nejhůře byly postiženy Anežský klášter na Starém Městě a zbraslavský zámek. Většinu uměleckých děl se ale podařilo pracovníkům galerie před stoupající vodou včas zachránit.

Milan Knížák, Foto: ČTK
Nedávné povodně způsobily obrovské škody i na mnoha památkách a v uměleckých institucích. Jakmile se začaly tyto škody sčítat, vynořila se i otázka, zda se v muzeích, galeriích, knihovnách či divadlech udělalo opravdu vše, aby se těmto škodám předešlo. Kritizována byla i Národní galerie v Praze, především kvůli zaplaveným sbírkám plastik na Zbraslavi. Ředitel galerie Milan Knížák ale ke skutečnému rozsahu škod uvedl:

"Národní galerie byla postižena pouze v několika objektech. Anežský klášter byl zaplaven, ale sbírek se to nedotklo. Jinak nám to zničilo technologie všeho typu, které byly umístěny dole. Naším plánem teď samozřejmě je teď všechny tyto věci přemístit nahoru, aby nemohlo dojít k dalším škodám. Co se týká zbraslavského zámku, ten byl zatopen pouze v jedné části, v suterénu, kde byla sbírka plastik 19. a 20. století."

Milan Knížák kontroluje situaci v zatopeném Anežském klášteře, Foto: ČTK
V Anežském klášteře, kde Národní galerie vystavuje sbírky starého českého umění, dosáhla voda hodně přes dva metry. Samotná Vltava sice klášter ze 13. století ušetřila, do jeho prostor se ale z kanalizace i tří středověkých studní prodrala spodní voda. Díky včasnému zásahu pracovníků galerie se však podařilo všechny vzácné gotické plastiky, deskové malby i další vystavené exponáty včas vynést z jejího dosahu. Potvrzuje to i vedoucí sbírek starého umění Doc. Vít Vlnas:

"My jsme evakuovali vše, co by mohlo být zasaženo a ohroženo vodou, již ve čtvrtek před povodněmi. Bez toho, abychom se ohlíželi na nějaké evakuační plány, jestli to bude padesátiletá, stoletá nebo pětisetletá voda. Je třeba si uvědomit, že Anežský klášter je v zátopovém pásmu, vždycky v něm byl a společně s Bradáčem na Karlově mostě to vždycky byl jeden z indikátorů velké vody v Praze."

Milan Knížák ukazuje kam dosahovala voda v Anežském klášteře, Foto: ČTK
Sbírka starého českého umění je v těchto dnech pro veřejnost stále ještě uzavřena. Odborníci musejí jen pomalu snižovat vlhkost ve výstavních prostorech, aby se středověká umělecká díla rychlým vysycháním nepoškodila. Skupině novinářů, která se ale o stavu sbírek mohla přímo na místě přesvědčit, vedoucí restaurátorů Národní galerie Petr Kuthan řekl:

"S plnou zodpovědností, která přísluší našemu oboru, tady prohlašuji, že veškeré sbírky jsou řádně kontrolovány, preventivně zajišťovány a snažíme se pozvolným vysoušením tohoto objektu zamezit vzlínající vlhkosti do prostor, které jste měli možnost shlédnout."

Postižen záplavami byl především zámek na Zbraslavi, kde Národní galerie umístila depozitáře plastik 19. a 20. století. Podle vedoucí těchto sbírek Nadi Blažíčkové se ale ještě před povodní podařilo velkou část soch odvézt do bezpečí:

"Sbírka umění 19. století měla před potopami v depozitáři na Zbraslavi osmnáct set plastik. My jsme se snažili už v průběhu minulého roku odvozit více než polovinu plastik, které sbírka spravuje. Bohužel jsme to nestačili odvozit všechno. Budeme se samozřejmě teď snažit i ty zbývající plastiky uložit do nových depozitářů."

I zatopené plastiky však bude podle Nadi Blažíčkové možné po očištění a nezbytném zrestaurování znovu vystavovat.