Zapojit pražské bezdomovce zpět do práce se díky novému projektu daří

V Praze skončil dvouletý projekt navrácení lidí bez domova zpět na trh práce. Stál 85 milionů a zapojila se do něj zhruba jedna třetina bezdomovců. Magistrát to považuje za velký úspěch.

Odhady uvádí, že v Praze žije zhruba tři a půl tisíce bezdomovců. A zdá se, že se aktivní politika magistrátu vyplácí. Ukazují to výsledky dvouletého projektu, jehož cílem bylo vrátit zpět do práce lidi bez domova, říká pražský radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

"Projekt byl úspěšný, protože se povedlo zapojit skoro 30 procent všech bezdomovců. Začlenit je do různých rekvalifikačních kursů, pomoci jim najít práci, naučit je pracovat s výpočetní technikou, aby si mohli třeba i na internetu hledat práci. Další efekt to mělo v tom, že jsme získali síť zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tyto bezdomovce, takže projekt byl z mého hlediska velmi úspěšný. Naučili jsme se, jakým způsobem s touto skupinou pracovat a dokázali jsme lépe komunikovat s neziskovým sektorem."

S projektem pomáhalo osm neziskových organizací. Důležitá byla i spolupráce téměř třiceti firem, které uživatelům projektu nabídly podporované zaměstnávání. Od roku 2006, kdy projekt začal, využilo jeho nabídky 1196 lidí. Prvním vstupem byl tzv. Job klub. Jeho pracovníci navázali kontakt a postupem času zjistili, co bezdomovci opravdu potřebují. Jak uvedla ředitelka projektu Aktivizace Dagmar Bodláková, když vše zvládli, přešli do tréninku pracovních dovedností, aby měli šanci uspět.

"To znamená, že jsme se zaměřovali na pravidelnou pracovní dobu v oblastech úklidu, šicích dílen, byly tam údržbářské práce a podobně."

Víte kolik účastníků projektu se už zapojilo do klasického zaměstnání? Sledujete je?

"V rámci projektu se nám podařilo zaměstnat 170 lidí. Tyhle údaje vychází z toho, kde máme zpětnou reakci. To znamená komunikace se zaměstnavateli nebo jsme viděli pracovní smlouvu. V průběhu projektu řada uživatelů svoji účast ukončila s odůvodněním, že si našli zaměstnání, takže jich určitě bylo víc, nicméně naše číslo je 170."

Je to hodně nebo málo?

"Já si myslím, že je to hodně, protože my jsme měli v projektu lidi s různými handicapy, byli tam lidé s různými závislostmi, osoby po výkonu trestu, lidé z velmi nepříznivých sociálních zázemí. Ne vždy bylo jednoduché je navrátit zpět. Takže si myslím, že úspěch to je."

Mezi pražskými bezdomovci je nejčastěji zastoupená věková skupina mezi 40 a 50 lety. Magistrát počítá i s dalšími obdobnými programy, případně i s jejich rozšířením.