Září - měsíc biopotravin

0:00
/
0:00

V průběhu září budou mít Češi možnost seznámit se s biopotravinami a ekologickým zemědělstvím vůbec. Do akce Měsíc biopotravin se zapojí desítky ekologických farem, výrobců, obchodníků a prodejců biopotravin po celé republice. Češi totiž suroviny produkované udržitelným způsobem zatím příliš neznají. Více Jaromír Marek.

I když Celkový obrat s biopotravinami na českém trhu roste, jeho podíl není zdaleka tak velký, jak by mohl být. V roce 2004 se prodalo biopotravin za 234 milionů Kč, což je oproti předchozímu roku růst o 30 %, zároveň to ale znamená, že každý Čech utratil za biopotraviny průměrně 23 Kč, což je hluboko pod průměrem zemí EU. Zajistit propagaci ekopotravin chce právě začínající akce. Více Tom Václavík.

"Hlavním cílem je představit chuť biopotravin. Chtěli bychom, aby co nejvíce lidí ochutnalo tyto suroviny. Víme ze zkušenosti lidí, kteří je pravidelně jedí, že např. biomaso se rozezná od konvenčně produkovaného hned při prvním soustu. Chtěli bychom zároveň, aby lidé navštívili ekofarmy a na vlastní oči se přesvědčili jak fungují."

Proč si čeští spotřebitelé zatím nenašli cestu k biopotravinám?

"O ekologickém zemědělství se neměli odkud dozvědět. Je to neznalost samotného v čem je ekologické zemědělství jiné, ale i to jaké jsou negativní rysy průmyslového zemědělství."

Jeden z důvodů je určitě cena, která je o desítky a mnohdy stovky procent vyšší u ekologických produktů oproti konvenčně vyráběným. Proč to tak je?

"Je pravda, že cena ekopotravin může bát vyšší, ne vždy, ale obecně to tak je. Vyprodukovat bioprodoukt je mnohonásobně náročnější. Je to dáno tím, že ekozemědělství funguje na menších plochách a nelze často použít techniku jako je třeba kombajn. Jakýkoli problém nelze řešit chemicky a vyrábějí se menší objemy a tak i efektivita je menší."

Rozloha všech ploch, na kterých se hospodaří systémem ekologického zemědělství, činí dnes v Česku přes 6%, což je relativně hodně. Takřka 90% však představují pastviny. Nárůstu produkčních ekologických ploch by mohl napomoci fakt, že od loňského roku se dotace na hektar ekologické orné půdy, sadů a vinic zvedly přibližně trojnásobně oproti pastvinám. Ročně přispívá stát na ekozemědělství 300 miliony korun.