Září přináší několik nových zákonů

První září je nejenom tradičním začátkem školního roku, ale vedle 1. ledna také jedním z oblíbených termínů účinnosti nových zákonů. S jakými novinkami se Češi potýkají od tohoto pondělí?

Hmatatelným symbolem změn je konec platnosti padesátihaléřových mincí. Podle centrální banky přestávaly plnit funkci oběživa, stejně jako dříve deseti- a dvacetihaléře, jejichž pouť skončila před pěti lety. Ceny v obchodech se nadále budou uvádět s přesností na desetihaléře a v součtu zaokrouhlovat na celé koruny. Padesátníky lze vyměnit v komerčních bankách ještě rok, poté dalších pat let v České národní bance.

A když mluvíme o finančních institucích, tak ty se od pondělka řídí novou podobou zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dosud byli lidé povinni identifikovat se při hotovostních operacích přesahujících částku 100 tisíc korun. Nyní se budou muset prokazovat při každé transakci nad tisíc eur, což odpovídá asi 25 tisícům korun. A podezřelé transakce se mají hned hlásit příslušné složce ministerstva financí. Náměstek ministra Jan Málek vysvětluje: "Skenujeme své databáze, zdali se ta osoba už tam někde nepromítá. Máme na to poměrně málo času, to znamená 12, 24, 48 hodin na to, abychom prověřili, zda se jedná o platbu, která je podezřelá a tudíž je naplněna skutková podstata trestného činu, anebo zda se jedná o platbu, která podezřelou není. Takže pak té bance dáváme zase zpětně zprávu, že může tuto transakci pustit dál."

Jméno klienta mají pak finanční instituce schraňovat pro případ, že by věc začala vyšetřovat policie a chtěla dohledat původce peněz. Podle Málka to vše má smysl, neboť asi u každé třicáté podezřelé operace je podezření shledáno důvodným. "Podání bývá zhruba deset za den, to znamená nějaké tři až čtyři tisíce za rok a z toho bývá mezi 100 až 120 podáními trestních oznámení a ty jsou potom řešeny policií."

Povinnost evidovat podezřelé obchody mají nyní už nejen finanční instituce, ale také advokáti, notáři, exekutoři, auditoři a daňoví poradci. A při hotových platbách v hodnotě nad 15.000 eur dokonce i podnikatelé.

Rozšiřuje se také povinnost operátorů shromažďovat údaje o tom, kdo, kdy, odkud a kam volal mobilním telefonem. Podobně bude dokumentována i počítačová komunikace, data budou archivována půl roku.

Nemocné jistě zabolí změny ve vyplácení nemocenské. Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský popisuje: "Od prvního září se sazba pro výpočet nemocenského za první tři dny pracovní neschopnosti snižuje z 60 na 25 procent denního vyměřovacího základu. Snahou je zmírnit dopady rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil neproplácení nemocenské za první tři dny nemoci. Od 1. ledna bude platit nový zákon o nemocenském pojištění, kdy budou první tři dny nemoci opět bezplatné. Na druhou stranu se adekvátně sníží pojistné."

Radovat se naopak mohou nedisciplinovaní řidiči, kteří si od 1. září mohou umazat až tři trestné body, získané za přestupky, pokud absolvují speciální kurz na autodromu.