Zásadní změny v českých telekomunikacích

Letos a v příštím roce by mělo dojít v telekomunikacích v Česku k zásadním změnám, které se dotknou všech občanů, podniků a institucí. Mezi nejdůležitější patří přečíslování telefonních stanic, zavedení volby operátora a přenositelnosti telefonních čísel. Jde v podstatě o zákonná opatření na podporu konkurence.

Jak uvádí Jiří Domanský, ředitel odboru telekomunikací na ministerstvu dopravy a spojů, tato opatření bylo nutné přijmout, aby noví operátoři měli vůbec nějakou šanci vstoupit na telekomunikační trh.

"Ti přicházející operátoři nemohou dostatečně konkurovat dosavadnímu monopolnímu operátorovi, protože ten budoval desítky let sítě a investoval stovky miliard korun do infrastruktury."

Po pravdě řečeno, první fáze liberalizace trhu podle zákona už proběhla. Zatím pro podniky. Od loňského roku si už mohou volit pro hlasové služby různé operátory. Letos od prvního července začnou využívat služeb několika operátorů i domácnosti, a to pomocí čtyřmístné předvolby vytočené před číslem volané stanice. Teoreticky si tedy zákazník bude moci zvolit z různých konkurenčních nabídek nejvýhodnější cenovou sazbu. S konkurenčním prostředím a tím pádem i s levnějšími hovory to ale zřejmě nebude zase tak moc žhavé. Podle tiskové mluvčí společnosti Aliatel Martiny Kemrové bude hodně záležet na tom, jak se zachová Český telekomunikační úřad.

"Ten problém není ani tak technický, protože my jsme ujišťováni ze strany Českého Telecomu, že tu službu zprovozní. Problémy jsou spíše v oblasti financí, protože alternativní operátoři musí Telecomu za tu službu platit. A zatím ty požadované poplatky ze strany Českého Telecomu jsou v takové výši, že by se operátorům vůbec nerentovalo začít tu službu poskytovat. Jsou prostě ještě vyšší, než jsou poplatky koncového zákazníka přímo Českému Telecomu. Teď momentálně je to všechno v rukou Českého telekomunikačního úřadu, který by měl vydat takové cenové rozhodnutí, aby rozvoj trhu podpořil."

Nad tržní konkurencí ale visí ještě jiná hrozba. Stejně jako v jiných oblastech, ani v telekomunikacích nelze nikdy vyloučit možnost vzniku kartelových dohod. Připouští to i Jiří Domanský, jenže - jak říká - od toho tu jsou příslušné regulační úřady, ať už antimonopolní nebo už zmíněný Český telekomunikační úřad.

"V takové oblasti, jakou jsou telekomunikace a kde jsou zapotřebí vysoké investice, bude vždy existovat několik silných hráčů. A tam to nebezpečí dohody je. Záleží samozřejmě na regulačních orgánech, aby tomuto nebezpečí zabránily. Například v případě mobilních telefonů, tam je logické omezení z hlediska kmitočtů, tudíž více než tři operátoři těžko mohou v České republice působit, ale trh zde funguje."

Každopádně zákazníci budou mít od 1. července možnost volby operátorů bez nutnosti nechat si různými operátory budovat do bytu nebo do kanceláře další přístupová vedení. Postačí to stávající. K další velké změně pak dojde v noci z 21. na 22. září. Proběhne přečíslování telefonních stanic, což přinese nejen změnu telefonního čísla, ale zavede také nový způsob telefonování. Dojde ke zrušení uzlových telefonních obvodů, kterých je dnes 159. Napříště jich bude pouze 14 a v podstatě budou kopírovat dnešní kraje. Telefonní číslo se tedy už nebude skládat jako dnes z předvolby - například pro Prahu 02 - plus telefonního čísla účastníka, ale bude tvořit jednotu devíti číslic. Devět čísel budou mít zkrátka všechny telefony v Česku a bude je nutné volit vždy, bez ohledu na to, zda budeme volat v rámci svého telefonního obvodu nebo mimo něj. Přinese to ještě jinou výhodu. S mnohem větší rozlohou telefonních obvodů vzroste počet tzv. místních volání. Když například dnes někdo volá z Kolína do Mladé Boleslavi, musí platit vyšší tarif za meziměstský hovor. Po 22. září ale bude platit jen místní tarif, protože Kolín i Mladá Boleslav budou součástí jednoho telefonního obvodu - střední Čechy. Od ledna příštího roku bude navíc možná v rámci každého telefonního obvodu tzv. přenositelnost čísla. Takže když se někdo přestěhuje z Kolína do Mladé Boleslavi, do Kladna nebo třeba do Příbrami, zůstane mu pořád stejné telefonní číslo. Nový systém, jak potvrzuje Jiří Domanský, přivítají bezesporu i mnozí uživatelé internetu.

"Dneska ne každý uzel má připojení na příslušného internetového providera. V budoucích čtrnácti uzlech tam to připojení samozřejmě je. Dnes jsou prostě situace, kdy se musí někteří zákazníci dostávat na internet za meziměstské tarify, což po 22. září odpadne a všichni zákazníci budou mít - co se týče internetu - při placení provozu stejné možnosti."

Zcela novou kapitolu v českých telekomunikacích má také představovat zpřístupnění místní smyčky dominantního operátora konkurenci, tzv. Local Loop Unbunding - LLU. Tato možnost znamená, že alternativní operátor si od dominantního pronajme stávající vedení mezi ústřednou a účastnickou zásuvkou a na tomto vedení pak může poskytovat třeba tzv. vysokorychlostní služby, multimédia, telefonii, video-on-demand, internet, a to vše v jednom. Pro alternativní operátory představuje Local Loop Unbunding velkou příležitost poskytnout stávajícím zákazníkům dominantního operátora nové a inovativní služby bez nutnosti budovat alternativní přístupová vedení. Využití LLU ale podle Jiřího Domanského musí teprve schválit parlament. Martina Kemrová z Aliatelu k možnosti využívat LLU staví zatím opatrně. Samozřejmě opět jde o peníze, protože místní smyčku si bude muset alternativní operátor pronajmout od Telecomu.

"Ono to není moc jednoduché ani ve světě, ani tam to příliš nefunguje. Je to totiž hodně novátorská věc a samozřejmě žádný z těch velkých operátorů nechce do své sítě pustit někoho dalšího, protože na by mohl ztrácet vlastní zákazníky."

Bude tedy zřejmě nutné, aby v příštích měsících vstoupil do hry opět regulátor - Český telekomunikační úřad a donutil Telecom k umírněnosti. A jak na tom bude Česko, pokud jde o liberalizaci telekomunikačního trhu, od příštího roku? Jiří Domanský z ministerstva dopravy a spojů soudí, že mezi kandidátskými zeměmi na vstup do Unie bude Česko bezpochyby jedničkou. A za současnými členy Evropské unie rozhodně nebude zaostávat, dokonce bude mít služby, které některé země unie ještě nezprovoznily. Podle Jiřího Domanského bude Česko zhruba na stejné úrovni jako Německo.