Zdeněk Burian ilustroval i Povídky malostranské

Mamuti, dinosauři, trilobiti, pravěcí lidé... právě ty si většina Čechů dokáže představit díky obrazům Zdeňka Buriana. V muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku se každoročně pořádají tématické výstavy jeho díla. Tentokrát je to výstava Zdeněk Burian s paletou a štětcem II.

Zdeněk Burian, rodák z blízké Kopřivnice, ve Štramberku nějakou dobu žil. A dobře znal i štramberskou jeskyni Šipku, kde byla v 80. letech 19. století nalezena část čelisti neandrtálského dítěte. A právě pobyt v městečku způsobil, že si Zdeněk Burian pravěk oblíbil, říká kurátor Aleš Durčák z Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku.

"Ta prvotní inspirace vznikla určitě u nás, ve Štramberku, v jeskyni Šipka. Mistr Burian v některých svých rozhovorech, bohužel není jich mnoho, ale v těch, které jsou k dispozici, se vždy zmiňoval o Šipce jako o prvotní inspiraci, pokud jde o svět pravěku. Právě tam je třeba hledat kořeny jeho zájmu o pravěk. On vlastně díky těm svým dětským hrám v této a ostatních jeskyních na hoře Kotouč do sebe nasál tu atmosféru pravěku a pak ji zúročil, když ve třicátých letech začal ilustrovat podobu pravěkého světa."

Výstavy s tématem Burian a jeho svět probíhají ve štramberském, jak říká Aleš Durčák, "muzejíčku" každoročně už od roku 1992. Nejinak tomu je i letos.

"Výstava Zdeněk Burian S paletou a štětcem II ze sbírek Památníku národního písemnictví V Praze byla zahájena v sobotu 17. května. Obsahuje zhruba 90 samostatných výtvarných prací, které z velké části nebyly dosud nikde a nikdy vystaveny. Jedná se o návrhy obálek a soubory knižních a časopiseckých ilustrací pro Vilímkovo a Neubertovo nakladatelství v Praze."

Setkáme se tam opět s dinosaury? Nebo co tam najdeme?

"Ne, tentokrát nikoliv. Ta současná výstava se dotýká pravěku jen okrajově. Výstava přináší návrhy obálek a soubory knižních ilustrací. Z nich bych asi upozornil na dosud nevydané ilustrace ke knize Jana Nerudy Povídky malostranské. Ty dělal Burian ve 40. letech minulého století."

Jak bylo Burianovo dílo za jeho života přijímáno?

"Určitě nadšeně, jde-li o ctitele Burianova díla, ale s určitým odstupem, jde-li o odbornou akademickou obec. Burian tím velice trpěl, byla to taková temná část jeho života. Cítil se docela ukřivděn nezájmem odborné obce."

Velké oblibě se Burianova tvorba teší dodnes. Svědčí o tom úspěšné výstavy jeho díla i řada knižních titulů doplněných malířovými nezaměnitelnými obrázky.