Zdeněk Lukáš čerpal z folklóru i z výbojů 20. století

Zdeněk Lukáš, foto: ČTK

Česká hudba ztratila výraznou skladatelskou osobnost. Ve věku nedožitých 79 let zemřel v pátek ve svém bytě hudební skladatel Zdeněk Lukáš, jeden z nejhranějších a nejzpívanějších autorům české vážné hudby.

Zdeněk Lukáš,  foto: ČTK
Zdeněk Lukáš vytvořil přes 350 opusových skladeb, sedm symfonií, koncerty s orchestrem téměř pro všechny nástroje, několik oper. A také řadu vokálních děl. Když říkám řadu, mám na mysli také stovky úprav lidových písní. Jimi pronikl možná nejšířeji mezi českou hudební veřejnost. Lukášovu tvorbu výrazně ovlivnil folklor. Používal ale i novodobé kompoziční techniky. Skládal také elektorakustickou hudbu. Jako sbormistr spolupracoval s řadou souborů, například se známým vokálním souborem Linha Singers.

K jeho odkazu se hlásí Jiří Gemrot, skladatel, hudební režisér Českého rozhlasu a Lukášův přítel:

"Když jsem se dozvěděl o nečekaném odchodu Zdeňka Lukáše, byl to pro mě velice zlý okamžik, a nemůžu se z něj dosud vzpamatovat. Minulé úterý jsem mu v rozhlase točil za jeho přítomnosti skladbu a po nahrávání jsme ještě pokračovali dlouhým večírkem, trošku poslavili a hodně si popovídali. Odešel v něm i můj osobní přítel, v mnohém rádce a v mnohém učitel. Zdeněk Lukáš byl autor, který prošel poznáním výbojů hudby 20. století, ale díky sbormistrovské činnosti a stykem s folklórem v jeho tvorbě došlo ke kongeniálnímu spojení těchto dvou vlivů. Jeho tvorba je poznamenaná zejména v pozdějších letech poznáním a zmoudřením a zapojením těchto výbojů do vlastního přesvědčení o nutnosti krásné melodiky a primárního hudebního sdělení. A to myslím Zdeněk Lukáš svou tvorbou naplnil bezezbytku."