Zemědělci obviňují obchodní řetězce z diskriminace

Agrární komora chystá na červen celorepublikové protesty proti obchodním řetězcům, které podle zemědělců nechtějí prodávat české zboží. Členům Agrární komory se také nelíbí, že v Parlamentu neprošla novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, která by měla regulovat chování obchodních řetězců vůči dodavatelům. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Zahraniční obchodní řetězce podle zemědělců české zboží očividně diskriminují. Projevuje se tendence preferovat zboží ze zemí, kde mají řetězce své sídlo. Využívají se k tomu různé skryté podpory vývozu, které pak umožňují dumpingové ceny v Česku. Cílem pak může být postupně odstraňování tuzemské agrární konkurence, ovládnutí tuzemského trhu a následné zvýšení potravinářských cen. Prezident Agrární komory Jan Veleba takový možný scénář nechce komentovat. Přesto považuje za zvláštní, když se obchodní řetězce hájí tím, že přece jednají tržně a nakupují u dodavatelů s nižší cenou.

Jan Veleba,  foto: autor
"Když třeba vezmeme Rakousko, jsou tam nepochybně vyšší mzdy, jsou tam nepochybně vyšší náklady na energii, něco stojí doprava sem k nám."

Jan Veleba tedy připouští, že v řadě případů nemusí být chování řetězců motivováno ryze ekonomicky.

"Řetězce jsou v rukou cizího kapitálu. Možná je ten kapitál přes akcie spojen s nějakými uskupeními farmářů nebo potravinářů."

Také Asociace soukromých zemědělců má k chování obchodních řetězců výhrady. Podle jejího prezidenta Stanislava Němce je ale těžké diskriminaci doložit. Navíc asociace nevidí nějakou možnost řešení ze strany státu nebo legislativy.

"..protože se obáváme, že žádná legislativa nemůže tuto věc vyřešit v okamžiku, kdy řetězce tady mají zhruba 75 procent maloobchodního obratu v potravinách. Je to důsledek politiky, která tady byla dělána dlouhodobě, takže nevím, jestli dnes nějakými zásahy typu, to či ono se nesmí, lze dosáhnout nějakého řešení."

Zemědělci poukazují už léta na to, že obchodní řetězce zneužívají svého dominantního postavení na trhu. Nutí často tuzemské dodavatele prodávat až pod výrobními náklady, vybírají od nich nemravné poplatky a vymiňují si ve smlouvách dlouhé lhůty pro splácení zboží, takže tuzemští dodavatelé tak vlastně obchodní řetězce úvěrují.

"Smlouvy jsou vazalské. To není smlouva, to je diktát. Tam nelze o nějaké rovnoprávnosti hovořit."

Říká Jan Veleba. Přesto koncem dubna neprošla ve sněmovně už pátá novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, která by měla vztahy dodavatelů a obchodních řetězců poněkud usměrnit. Podle Veleby tady zkrátka není politická vůle.

"Za prvé je tu úspěšné lobby řetězců u politiků. Za druhé, české politiky tento problém nezajímá. Velmi jim vyhovuje, že jsou velmi nízké ceny potravin. Ta naše skupina zemědělců a potravinářů nese na svých bedrech tuto zátěž. Přináší sociální smír. Politici zkrátka celý problém neberou vážně."

Ministr zemědělství Petr Gandalovič přislíbil, že vláda bude nejpozději do října informovat, jak hodná problém vztahů mezi dodavateli a obchodními řetězci řešit. Agrární komora si ale podle Jana Veleby myslí, že čas se už naplnil. Situace je vážná a není možné čekat další měsíce. Jakou formu má mít chystaný protest, šéf komory zatím nechce uvést.

"My se o tom, pane redaktore, budeme radit. Při Agrární komoře byla ustavena skupina. Svolána bude do týdne, do dvou týdnů. Tam rozhodneme, jaké budou akce, jak dlouho a na jakém území."

Jak říká Stanislav Němec, také Asociace soukromých zemědělců by mohla podpořit nějaké řešení.

"Pokud to bude racionální řešení a pokud nepůjde proti zásadám normálního obchodu, tak proti němu určitě nebudeme."