Zpráva o stavu korupce v ČR

Logo Transparency International Česká republika

Transparency International Česká republika je občanské sdružení, které vzniklo v červnu 1998. Jedním z hlavních úkolů organizace je mapovat stav korupce v ČR a prosazovat systémové změny vedoucí k jejímu omezení. Ve středu byly zveřejněny výsledky mezinárodního průzkumu v této oblasti. Pokračuje Vilém Faltýnek.

Transparency International Česká republika
Pro Českou republiku dopadlo hodnocení nejhůř za dobu, kdy se výzkumy provádějí. Při hodnocení korupce v 91 zemích skončila na 47. místě. Z deseti bodů, které znamenají prostředí úplně bez uplácení a zneužívání moci k vlastnímu prospěchu, získala pouze 3,9 bodu. Hodnocení shrnuje předsedkyně výkonné rady Transparency International Marie Bohatá, která poskytla Radiu Praha k tomuto tématu zvláštní rozhovor:

"Bohužel je to hodnocení velice špatné a znamená to, že jsme dosti vzdáleni od zemí Evropské unie, ale i od našich sousedů jako je Maďarsko, Polsko, ale i další kandidátské země. Máme přesně stejné hodnocení jako Bulkarsko, Chorvatsko, o něco málo hůře je natom z kandidátských zemí pouze Slovenská republika."

Poprvé se mezinárodní studie korupce uskutečnila v roce 1995. Od předchozích let se však letošní průzkum výrazně odlišoval.

"Jsou tam velké metodické změny a je také trochu jiný vzorek zemí, které byly hodnoceny."

Letos se organizace zaměřila na to, jak podplácení a zneužívání moci vnímají podnikatelé a investoři. Marie Bohatá ovšem zdůrazňuje, že jednotlivé ukazatele nemají statistické kvality srovnatelnosti v čase a v prostoru. Soubor posuzovaných zemí se mění a posuzovatelé také. To co lze měřit je navíc jen vnímání korupce. V České republice existují i ukazatele, které o zhoršení situace nevypovídají.

"Na jedné straně se nám zhoršuje to hodnocení, na druhé straně nám roste příliv zahraničních investic. Takže to nejde tak úplně dohromady. Proto já zdůrazňuju, že to je skutečně jenom subjektivní vnímání, bohužel u té korupce objektivní měření možné není."

Hlavním cílem průzkumů je podle Marie Bohaté burcovat veřejné mínění. Transparency International se však nezabývá pouze těmito průzkumy, ale také hledá nástroje, jak případně situaci řešit.

"Jeden z velmi důležitých nástrojů, který Transparency International vyvinula, je takzvaný "pakt integrity". Je to jakási dohoda všech zúčastněných stran, napříklasd při veřejném soutěži nebo při privatizaci, že budou dodržovat pravidla a že se zdrží korupčních praktik. Její součástí je také vyhlášení sankce. A velmi důležitým prvkem tohoto ujednání je monitorování celého procesu ze strany nejlépe nějaké neziskové organizace, prostě představitelů občanské společnosti."

Tolik Marie Bohatá, předsedkyně výkonné rady Transparency International Česká republika k čerstvým výsledkům mezinárodního průzkumu korupce.