20 let AIDS ve světě

Právě před dvaceti lety se ve světových médiích objevily první informace o viru HIV, který způsobuje dosud neléčitelné onemocnění AIDS. Ještě v 80. letech se virus HIV šířil především mezi homosexuálními minoritami, nyní však už minimálně třetina pacientů patří mezi heterosexuály. Dále pokračuje Milena Štráfeldová.

Alarmující je zejména nárůst onemocnění mezi ženami a dětmi, na které se nemoc přenáší často ještě před narozením. Syndrom získaného selhání imunity si ve světě dosud vyžádal téměř 22 milionů obětí a v současné době nemocí trpí přes 36 milionů lidí. Jaká je situace v České republice, upřesnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Otakar Černý:

"Naše údaje říkají, že u nás je pět set nemocných evidováno a je možné, že jich bude asi dva tisíce. Zdá se, že poněkud klesá počet onemocnění, teprve další vývoj však potvrdí, zda dochází k poklesu či nikoliv. Léčba je na evropském standardu, jsou samozřejmě podávány stále účinnější léky, i když ten generální, ten hlavní lék stále chybí."

HIV pozitivním pacientům u nás dnes pomáhá několik organizací. Jednou z nich je i Česká společnost AIDS - pomoc. Tato nestátní nezisková organizace se snaží řešit sociální, psychologické a zdravotní problémy HIV pacientů a jejich rehabilitaci. V roce 1999 otevřela centrum Dům světla, jehož součástí je i azylové zařízení pro 20 pacientů. Kromě toho zajišťuje i provoz telefonní linky pomoci. Největší problémy HIV pozitivních a pacientů s AIDS spočívají podle vedoucího společnosti AIDS - pomoc Václava Strouhala v jejich uplatnění v zaměstnání:

"Velká řada lidí, kteří nás navštěvujou, je problematická z minulosti. Problémy se zákonem, zápis v rejstříku trestů, a ještě k tomu HIV pozitivita nepřispívá k tomu, aby je někdo v současné době lehce zaměstnal."

Neznalost způsobu šíření infekce zpočátku vyvolávala vůči HIV pozitivním pacientům neadekvátní reakce veřejnosti. Václava Strouhala jsem se zeptala, jak česká společnost přijímá pacienty s AIDS dnes:

"My pozorujeme především, jaké jsou vztahy mezi veřejností a mezi HIV pozitivními občany. Musím říct, že v posledních letech se v mnohém situace zlepšila a stigmatizace není taková jako v minulosti."

Epidemilogy na druhé straně však znepokojuje, že počet lidí, kteří se dobrovolně nechávají testovat na přítomnost viru HIV, v posledních letech výrazně klesá. Přitom včasné odhalení nemoci může pacientům prodloužit život i o několik let.