50 let od vydání Poučení z krizového vývoje. Dokument byl definitivní tečkou za pražským jarem

Regionální sjezd KSČ v 70. letech

Dokument, který uzavřel události roku 1968, vyšel v tisku 14. 1. 1971. Stal se podkladem rozsáhlých represí a na dalších dvacet let se stal jedním z pilířů totalitního režimu.

Foto: David Hertl,  archiv ČRo

„Poučení z krizového vývoje“ předkládalo události jara 1968 jako akci kontrarevolučních živlů. Text byl masově šířen. Vyšel jako příloha deníku Rudé právo nebo jako samostatná brožura ve vysokém nákladu. Několik debat s nejvyššími členy rady odvysílal také Československý rozhlas. Odstartovala neblahá činnost prověrkových komisí, jejichž cílem  bylo oddělit „zdravé jádro komunistické strany“ od lidí, kteří se angažovali v pokusu o uvolnění režimu. Nové legitimace nedostalo 326 817 straníků, což byla více než pětina členské základny. Nezanedbatelná část členů navíc vystoupila z KSČ dobrovolně již před prověrkami.

Poučení z krizového vývoje,  foto: David Hertl,  archiv ČRo

Prověrky se nevyhnuly ani nekomunistům. Bývalí političtí vězni usilující o rehabilitaci, pedagogové a mnozí další museli podepsat, že souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Ti, kteří odmítli, přišli o zaměstnání nebo byli vyhozeni ze škol. Z veřejného života tak bylo vyloučeno více než 300 tisíc lidí.

klíčové slovo:
  • Výročí týdne

Související