Agresivní a klamavá reklama by měla skončit

Klamavé a agresivní reklamě by měl být konec. Prezident totiž podepsal novelu zákona o ochraně spotřebitele. Jako příklad agresivní praktiky uvádí Sdružení obrany spotřebitelů českou specialitu - reklamní zájezdy. Jak řekla představitelka Sdružení Ivana Picková, týká se to hlavně důchodců.

"Někteří organizátoři jim například uzamkli prostory, kde byli, například restauraci nebo prostor v kulturním domě s tím, že je neodvezou, dokud nepodepíší kupní smlouvu. Pak to jsou také špatné informace o ceně nebo způsob výpočtu ceny. To známe všichni z reklamních letáků, kde bývá cena uvedena mnohem vyšší, než je tomu ve skutečnosti. Spotřebitel si myslí, že je třeba čaj zlevněný o desetikorunu, koupí ho v domnění, že ušetřil a nakonec zjistí, že ten čaj stál před tím jen o korunu víc, než je současná sleva."

Novela zákona také stanoví, že důležité údaje o zboží budou muset být srozumitelné a jednoznačné. Zakazuje prodej různých výrobků, o kterých prodejci nepravdivě tvrdí, že mají léčivé účinky. Příklad uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Martin Říman
"Reklama se například nesmí tvářit, že nabízí třeba krásu, vyhlazení vrásek a podobně a přitom tomu tak ve skutečnosti není. To může být postihováno."

Sdružení obrany spotřebitelů před časem upozornilo například na prodejce drahých dek, které mají lidi ochránit před takzvaným elektrosmogem. Odborníci tvrdí, že prodejci klamali spotřebitele, protože žádný elektrosmog neexistuje. Policii se však nepodařilo prokázat úmysl podvést zákazníky, kterých bylo několik stovek.

Novelu, která obsahuje výčet zakázaných klamavých a agresivních praktik převzatý z příslušné evropské směrnice, vítá i poslanec ČSSD a stínový ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

"Přivádí český trh mezi vyspělé trhy Evropské unie. To znamená, že chování prodejců bude příznivější ke spotřebitelům v tom smyslu, že tady budou standardní pravidla. Není to nic revolučního, ale je to posun správným směrem."

Mezi agresivní praktiky ale nebude patřit doručování reklamních letáků a katalogů do poštovních schránek. Novela prodejcům umožňuje také srovnávací reklamu v případech, kdy srovnává vlastnosti zboží a služeb, které jsou důležité, dají se ověřit a jsou charakteristické. Tímto způsobem budou moci porovnávat i ceny.