Aktualizovaní Kolumbové vesmíru k Pacnerovu jubileu

Jméno Karla Pacnera je dobře známé obdivovatelům kosmonautiky. Jeho popularizační knihy u nás vycházejí od 60. let a ani dnes čerstvý sedmdesátník neustává ve své činnosti a přichází s novými tituly. Nakladatelství Paseka právě vydává ve dvou dílech přepracovanou a doplněnou knihu Kolumbové vesmíru, kterou první čtenáři četli už v roce 1976. Od té doby ale poznání vesmíru podstatně pokročilo. Vilém Faltýnek pozval Karla Pacnera do našeho studia, aby o novém vydání knihy vyzvěděl něco víc.

Jak došlo k tomu, že jste se svoji knihu z roku 1976 Kolumbové vesmíru rozhodl tak zásadně přepracovat a doplnit?

"Je to 6 let, co mně volala paní Amelová z Paseky, jestli bych pro ni něco neměl. A ona v té polovině 70. let pracovala v nakladatelství Mladá fronta a tuto knížku redigovala. Já jsem jí říkal: Paní Almelová, co kdybychom si to zopakovali? Ona řekla, že ano, dostal jsem za pár týdnů smlouvu, kde bylo napsáno, že to má být 500 stránek a že to mám dodat do tehdy a do tehdy. Já jsem se do toho pustil, ale pak jsem po nějakém čase přišel do nakladatelství a říkám: Ono se mně to kupí, bojím se, že z toho budou dva díly. A oni k mému velkému překvapení s tím souhlasili. Takže první díl je od začátků 20. století až do vysazení prvních Američanů na Měsíci, to znamená do léta 1969. Druhý díl časově zasahuje do toho předcházejícího, protože tam líčím velice podrobně, proč Sověti nepřistáli na měsíci s lidmi. A současně druhý díl rozvíjí vyprávění o tom, jak se stavěly orbitální stanice, čili příbytky pro lidi v okolí země. Ten první díl se proto jmenuje Souboj o měsíc a druhý díl Souboj o stanice.

Ovšem jednak od té doby, co jsem psal to první vydání, se řada věcí odtajnila, jednak se objevila řada nových informací. Od roku 1930 jsem všechny kapitoly buď důkladně přepsal, nebo aspoň různé věci doplnil a změnil. Takže pro mnoho lidí, kteří znají to první vydání, to bude úplně nová knížka."

O kolik je dnes v této oblasti, v oblasti pilotované kosmonautiky,

svobodnější přístup k informacím?

Víte, tenkrát, když jsem psal to první vydání, byl omezený přístup k informacím jak sovětským tak i americkým, a současně když jsem různé informace ze Západu požadoval, když jsem si psal různým lidem, tak většinou odpovídali, ale později, když jsem se podíval na složku, kterou na mě vedla státní bezpečnost, tak jsem ke svému překvapení zjistil, že veškerá tato korespondence byla pod jejich kontrolou."

Byla kosmonautika problematická oblast?

"Kosmonautika byla v té době hodně politickou oblastí, protože nesmíme zapomenout, že první družici a prvního člověka vypustili Sověti a že Nikita Chruščov tenkrát začal hovořit o tom, že jejich rakety pohání socialismus. Bylo to prostě všechno zpolitizované. Já jsem se snažil psát příběhy lidí tak jak ty příběhy šly, a tak politika v tom byla jenom velice málo. Ovšem naši lidé uměli číst, talže si to vyčetli. Když jsem psal to obnovené vydání, zápasil jsem s jiným problémem. S tím, že těch informací bylo příliš mnoho. Zvlášť na internetu. Takže jsem musel analyzovat, co smysl má, co nemá, vybírat rozinky, ale současně rozinky, které by nebyly senzacechtivé, aby to byly opět příběhy lidí. Navíc dneska už podrobně víme, jak to bylo třeba s uvězněním Koroljova, víme, jaká atmosféra panovala ve 30. a 40. letech na těch sovětských pracovištích. To jsem se tam snažil postihnout."

Vyvíjel na vás někdo nějaký tlak, abyste určité věci do té knihy napsal, nebo naopak nepsal?

"Takové tlaky na mě nikdo nevyvíjel, redakce nakladatelství Mladé fronty k té umělecko-naučné literatuře, tam pracovali lidé velice benevolentní, velice vzácní, kteří měli pochopení, a dobře se s nimi pracovalo."