Anketa Zahraniční Čech roku 2012: Václav Vítek

Václav Vítek

Český rozhlas a Česká televize pořádají anketu Zahraniční Čech roku 2012. Představujeme v ní dvacítku významných osobností českého exilu a krajanů žijících v zahraničí, ze kterých mohou diváci a posluchači svými hlasy vybrat vítěze ankety. Dnes je to vědec Václav Vítek. Jeho medailon připravil Jaromír Marek.

Václav Vítek
Materiálová věda - to je jeden z oborů, kterým se profesor Václav Vítek dlouhodobě věnuje. Oč jde? Vše, co člověk vytvoří, je vyrobeno z nějakého materiálu. Naším cílem je, aby výrobek vydržel co nejdéle.

"Byly známy případy, kdy se lámaly celé lodě, protože byly svařované a šířily se tam trhliny. Ukazuje se, že počátek šíření jsou dejme tomu ty rovinné poruchy, kde ten lom začne, a tudy se začne pak šířit. Proto se tyto poruchy studují, aby se zabránilo vzniku a šíření toho lomu,"

vysvětluje aplikaci výzkumu profesora Vítka jeho kolega z české Akademie věd Václav Pajdar. V zahraničí žije profesor Vítek od roku 1967. Od té doby prošel řadou prestižních univerzit - od Oxfordu až po univerzitu v Soulu. Od roku 1978 je stálým profesorem Pensylvánské univerzity ve Filadelfii.

"Jeho výsledky jsou po celém světě uznávány. Všechny ty věci dělal nejen sám a jaksi teoreticky, ale ve spolupráci s experimentálním pozorováním, kde se ukazuje, že ty poruchy jsou přímo vidět. Ukazuje se také, že tam, kde je porucha, se mění složení materiálu a jeho struktura. Proto je třeba jít do detailů, do toho, co je vlastně uvnitř,"

říká Václav Pajdar z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Profesor Vítek publikoval přes 300 vědeckých článků a jeho práce položila základ řadě novým přístupů při studiu struktury a vlastností nových materiálů.

"Jeho výsledky jsou po celém světě uznávány a proto je všude zván. Zvali ho a dávali mu ocenění v Japonsku, Anglii, Francii, v Holandsku nebo ve Spojených státech. Takže je skutečně mezinárodně uznávaným odborníkem."

Profesor Vítek patří mezi nejvýznamnější české vědce žijící v zahraničí.


Pokud chcete v naší anketě dát hlas právě Václavu Vítkovi, pošlete SMS ve tvaru ZC 19 na telefonní 907 77 04. Hlasovat můžete i na webu www.zahranicnicech.cz. Vítěz ankety bude vyhlášen 28. září 2012. Partnerem ankety je Týdeník Rozhlas a společnost Lasvit.