Archeologové objevili dělovou kouli husitů i středověké pece

delova_koule_plzen.jpg

Zajímavé objevy se podařily archeologům. Plzeň vydala dělovou kouli husitů, čejkovické sklepy středověký hrob a kachlová kamna. Kyjovský zámeček pak středověké pece.

Zajímavý nález vydala v tomto týdnu Mlýnská strouha v centru Plzně. Na místě má vzniknout parčík s jezerem a právě zde archeologové našli kamennou kouli o průměru půl metru. Při obléhání Plzně ji zřejmě vyrobili husité, uvedl vedoucí výzkumu Jiří Orna za Západočeského muzea v Plzni.

"Ta kamenná koule ležela v nějakých navážkových vrstvách, které se tam dostaly na začátku 20. let 20. století. Kamenná koule byla vyrobena z pískovce místní provenience. To znamená, že zřejmě byla vyrobena na místě."

Koule o průměru půl metru byla zřejmě odpálena při obléhání města v letech 1433 až 1434. Sloužila jako střelivo do bombardy, což je nejstarší dělo, které se tehdy používalo. Husité prý dokonce chtěli zasáhnout během mše chrám svatého Bartoloměje. Našly se i pozůstatky děla?

"Ne, nenašlo, to zřejmě husiti po neúspěšném obléhání odvezli. Ta koule byla zřejmě vystřelena na nějaký dům v Plzni, mohla tam zůstat jako nějaká památka a když byl dům na začátku 20. století bořen, tak byla společně s dalším odpadem vyvezena."

A v Mlýnské strouze čekala na své objevení desítky let. Nález už byl umístěn do plzeňské městské zbrojnice, která je největší dochovanou historickou zbrojnicí v Evropě.

Zajímavé objevy čekaly na archeology také v Čejkovicích na jižní Moravě. Tady našli při výkopových pracích například středověký hrob s dýkou a zdobené kachle z 18. století, z nichž by vědci chtěli kamna opět sestavit. Nálezy ukazují, že Čejkovice byly už před mnoha staletími, kdy v nich sídlil tehdy mocný rytířský Řád templářů, velmi důležité.

Další archeologický objev pak vydalo nádvoří tzv. kyjovského zámečku a to pět středověkých pecí. Jejich stěny byly několikrát vymazány a používáním se propálily.

"V podstatě vytvořily takovou červenou krustičku,"

říká vedoucí archeologického výzkumu Masarykova muzea Jaromír Šmerda. V pecích se mohly péct potraviny i výrobky z hlíny a železa - o tom svědčí nález strusky. Zřejmě to byl jakýsi víceúčelový řemeslnický areál. Nález tolika pecí pohromadě z doby středověku je v této oblasti poměrně vzácný.

"Pece mají oválný tvar, průměr byl mezi 1,4 až 1,6 metru a vyúsťují tzv. čelušní do předpecní jámy, ze které se vlastní pec obsluhovala. Dá se srovnat určitě i s nějakou pecí dnešního charakteru."

Ze kterého století pece pocházejí?

"Pocházejí ze 13. století. To můžeme s jistotou tvrdit hlavně proto, že v jednotlivých výmazech jsme našli poměrně masivní kusy keramiky většinou z velkých nádob, tzv. zásobnic a ty svojí typickou výzdobou určitě můžeme zařadit do vrcholného středověku, do 13. století."