Archivní sbírky Historica Třeboň byly před nedávnem prohlášeny národní kulturní památkou

archiv.jpg

Připravila Eva Petržílková

Jihočeské malebné městečko Třeboň je především proslulé jako středisko turistického a lázeňského ruchu, chovají se zde i oblíbení třeboňští kapři, kteří se zapíjejí místním dobrým pivem Regent. Málokdo však ví, že se ve zdejším zámku nachází jeden z největších a nejvzácnějších archívů v Čechách. Jeho část Archivní sbírky Historica Třeboň byly před nedávnem prohlášeny vládou - na návrh ministra vnitra Stanislava Grosse - národní kulturní památkou. Tuto sbírku tvoří 8020 významných dokumentů, které pocházejí z let 1216 až 1659. Jak mi řekl úvodem našeho rozhovoru pracovník archívu dr. Václav Rameš, tento unikátní soubor je jedním z nejvýznamnějších pramenů k politickým, kulturním, právním a církevním dějinám zemí Koruny české ale i dalších středoevropských států... Jak mi ještě dr. Václav Rameš prozradil, v třeboňském archívu se nachází také řada prastarých matrik a pozemkových knih, které jsou dodnes cenným zdrojem informací. Podle archivářů je celá sbírka jedinečným souborem dokladů o významných jihočeských šlechtických rodech a klášterech a o jejich hospodářské činnosti - dokumentuje darování a převody majetku, pozůstalosti a podobně. A na závěr ještě pozvánka k poslechu: Ke zmíněné slavné tradici rybníkářství na Třeboňsku se ještě vrátíme v jedné z příštích rubrik Cestujeme po Česku, kdy se dozvíte zajímavosti o vzniku největších zdejších rybníků.

10
49.009091100000
14.762003600000
default
49.009091100000
14.762003600000