Art brut v centru DOX

Bruno Decharme, foto: Miroslav Krupička

V centru současného umění DOX se koná další velká výstava mezinárodního formátu – ART BRUT LIVE. Představuje zásadní díla autorů art brut z kolekce francouzského sběratele Bruno Decharma. Expozici doprovází fotografie Maria Del Curta, který zachycuje tvůrce art brut v jejich prostředí.

Bruno Decharme,  foto: Miroslav Krupička
Výstava ART BRUT LIVE fascinuje na první pohled. Obrazy a objekty, barvy i tvary z dálky poutají pozornost. Jsou zvláštní, bizarní, jiná. Vytvářejí je lidé, více či méně trpící duševními poruchami, lidé posedlí tvorbou, která je pro ně prostředkem, jak se vyrovnat se světem okolo. Art brut definoval po 2. světové válce Jean Debuffet jako směr, jehož autoři nejsou dotčeni uměním ani kulturou, netvoří intelektuálně s nějakým estetickým záměrem, nýbrž na základě svých mentálních pohnutek a energie, vycházející z jejich nitra.

„U těchto tvůrců nějaký životní zlom uvolnil kreativitu a imaginaci a umožnil jim spontánně tvořit,“ říká jedna z kurátorek výstavy Terezie Zemánková ze sdružení ABCD. „Art brut nikdy nebyl uměním pro umění, tvorba je vždycky cestou k naplnění vyššího poslání,“ doplňuje její kolegyně Ivana Brádková. Sdružení ABCD, které je spolupořadatelem výstavy, se zabývá osvětou a propagací fenoménu art brut a provozuje web www.artbrut.cz. V roce 2006 sdružení upořádalo první výstavu art brut v domě U kamenného zvonu v Praze.

Francouz Bruno Decharme se s art brut seznámil počátkem 80. let. „Vystudoval jsem filozofii,“říká sběratel. „Zabýval jsem se problémy světa a jeho destrukcí, způsobenou lidmi. Pak jsem objevil Debuffetovu sbírku art brut v Lausanne a zjistil jsem, že tito lidé jsou přesně to, co jsem zkoumal. Představují odchylku od normálu, jdou mimo veškeré trendy. Takové umění dělal už před 100 lety Marcel Duchamp, ale u něj to byla vypočítavost, snaha šokovat. Tvůrci art brut žádný takový kalkul nepoužívají. Tvoří naprosto spontánně, a dělají pozoruhodná díla.“

Bruno Decharme začal budovat svou sbírku v 80. letech.„Do té doby trh s díly art brut neexistoval,“ vysvětluje sběratel. „V roce 1980 uspořádal galerista Gerhard Schreiner velkou výstavu v USA. Prodalo se jen jedno dílo, ale svět se o toto umění pomalu začal zajímat. Díla art brut se v té době prodávala velmi levně. Jenže s rostoucím zájmem rostly i ceny a spekulace. Dnes existuje regulérní trh a sehnat díla známých tvůrců není jednoduché ani levné.“Úskalí při získávání obrazů dokumentuje na příkladu sbírky Gerharda Schreinera, o níž usiloval 20 let. „Před 10 lety se Schreiner rozhodl sbírku prodat a z výtěžku financovat sázení stromů v Brazílii. Nabídl mi ji za 3 miliony dolarů. Řekl jsem mu, to je moc, ale že mu dám, co mám. Nakonec přihlédl k tomu, jak dlouho jsem se kvůli tomu trápil a nechal mi ji za rozumnou cenu,“ vypráví Decharme. Trpělivost se mu vyplatila. Jeho sbírka je unikátní a obsahuje kolem 3.500 artefaktů.

August Walla,  foto: Miroslav Krupička
V DOXu je jich vystaveno přes 300. Ústředním obrazem na samotném začátku výstavy je malba Rakušana Augusta Wally. Wallův obraz je oním jediným dílem, které bylo v roce 1980 na americké výstavě prodáno. I toto dílo skončilo v Decharmově sbírce. Rakušan August Walla trpěl schizofrenií a svá díla namaloval v ateliéru jedné rakouské psychiatrické léčebny. Jeho díla dnes patří k nejvyhledávanějším. Vystavený obraz je barevný, expresivní a znázorňuje mytologickou postavu. „Walla pracuje se známými symboly, jako jsou hvězdy, kříže nebo srpy a kladiva, ale používá je ve zcela jiném kontextu,“ vysvětluje Bruno Decharme,„dílo pěkně ilustruje, jak tvůrci absorbují podněty z vnějšího světa a vytvářejí z nich svět vlastní.“

Emery Blagdon,  foto: Miroslav Krupička
Dalšími významnými autory jsou Judith Scott, Emery Blagdon a Hans-Jorg Georgi. Za každým je unikátní příběh. Američanka Judith Scott trpěla Downovým syndromem. Za svůj život vytvořila přes 200 trojrozměrných objektů a dnes patří k „hvězdám“ art brut. Její díla by se dala popsat jako shluky předmětů, omotaných látkami a přízí. Visí třeba v newyorském Museum of Modern Art nebo v Brooklin Museum of Art. Pozoruhodná jsou antropomorfická letadla Hanse-Jorga Georgiho z Německa. Jsou to makety letadel, vyrobené z papírových krabic. Georgi vytvořil flotilu, čítající několik set strojů. Mají přepravit do vesmíru lidi a zvířata, až bude Země neobyvatelná jako novodobé archy Noemovy. Stroje, z nichž největší mají několik metrů, jsou vybaveny vším, co bude člověk na cestě potřebovat – včetně vykřičených domů. Mysticky až rituálně působí visící asambláže Američana Emeryho Blagdona. Vytvořil jich kolem 600, v Praze je jich vystaveno asi 15. Jsou vyrobeny z drátů a skleněných předmětů, jako jsou lahvičky nebo korále. Tyto vertikální objekty, zavěšené u stropu, osvětloval svíčkami a pozoroval jejich cinkání v průvanu. Věřil, že tak vyrobí léčivou energii, která uzdraví rakovinu. A tak bychom mohli pokračovat. Na výstavě je představeno několik desítek tvůrců z Evropy, Ameriky i Dálného východu.

Za zmínku stojí také tři Češi. Decharme vysoko cení Luboše Plného, s nímž navázal osobní kontakt a uspořádal mu výstavu v Japonsku. Plný je zaujat tělem. Pitvá zdechliny zvířat a zkoumá lidské tělo v anatomických řezech. Jeho obrazy takové řezy připomínají. Jiným zajímavým autorem je Zdeněk Košek. Zhruba rok trpěl psychózou a měl pocit, že na něm závisí počasí na celém světě, že každý jeho pohyb může způsobit nevratnou klimatickou změnu. Proto horečnatě zaznamenával meteorologické i další údaje do sešitů a map. Barevné klimatické mapy jsou dnes dokumentem z tohoto období. Třetím českým tvůrcem je Karel Forman. Pracoval jako řidič autobusu a netrpěl žádnou definovatelnou poruchou. Postupně polepil zdi, stropy i část vybavení svého panelákového bytu svéráznými barevnými kolážemi z výstřižků fotografií, letáků a časopisů.

Rozsáhlou expozici ART BRUT LIVE doplňuje výstava švýcarského fotografa Maria Del Curta. Od roku 1983 fotografuje kromě jiného tvůrce art brut v jejich autentickém prostředí a úzce spolupracuje s Brunem Decharmem. Jeho černobílé velkoformátové portréty jsou mimořádně působivé, stejně tak prostředí pustin a lesů, v nichž někteří autoři art brut přežívají v podivných příbytcích.„Jejich svět i osobní příběhy mě fascinují,“říká Del Curto,„protože u těchto lidí je dílo naprosto spojeno s jejich osobním životem. Jedno bez druhého neexistuje.“

Výstava ART BRUT LIVE v DOXu trvá do 17. srpna 2015.