Aukční salon Nadace Charty 77 nabízí díla 300 výtvarníků - výtěžek půjde na konto Bariéry

Příležitost koupit krásný vánoční dárek a zároveň přispět na dobrou věc mají ti, kteří navštíví 6. aukční salon Nadace Charty 77. V kulturním světě je to mimořádná událost, neboť se při ní schází výkvět českého výtvarného umění, jména, která by člověk vedle sebe ve výstavních prostorách těžko našel. Výtěžek aukce je určen handicapovaným lidem.

Celková hodnota darů, které umělci do aukce poskytli, je zhruba 6 a půl miliónu korun, přičemž vyvolávací ceny byly po dohodě s dárci výrazně sníženy. Jak uvedl předseda správní rady Nadace Charty 77 František Janouch, dá se předpokládat, že stejně jako přechozí, bude i tato aukce velkou událostí, o čemž svědčí i počet dárců.

"Kolem 300 českých umělců věnuje svá díla Nadaci Charty, která je vystaví v Karolinu v těch krásných gotických sálech a 15. prosince odpoledne se tamtéž uskuteční aukce."

Většina umělců věnovala do aukce dvě díla, jsou tam i dary různých osobností, z archívů a sbírek. Výtěžek půjde ve prospěch Konta Bariéry, které jak už sám název napovídá, se snaží odstraňovat bariéry v životě handicapovaných lidí. Předchozí aukce přinesly na jeho účet kolem 15 miliónů korun.

"A ty jdou beze zbytku na různé projekty konta Bariéry. Jde o pomoc tělesně postiženým, jde o stipendia, jde o vytváření bezbariérových přístupů do škol a do veřejných místností a tak dále."

Mezi umělci, kteří přispěli do aukce můžeme najít slavná jména, například Jiřího Anderleho, Jana Koblasu, Jaroslava Rónu, Jiřího Koláře či Adrienu Šimotovou. Nejdražším dílem bude skleněná plastika od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, která má vyvolávací cenu 95 tisíc korun. Aukce jsou vždy mimořádně úspěšné. Většinou své majitele najde kolem 80 procent děl.

"Člověk si tam může opatřit krásný vánoční dárek, aniž má v kapse milión. Tam se dají koupit krásné věci za 1000 korun, za 2000 korun, které mají trvalou uměleckou hodnotu a kromě toho mají hodnotu toho daru. Publikum je velice různé. Jdou tam lidé, kteří chtějí touto formou přispět nadaci na její projekty, které mají všeobecnou sympatii, jsou tam ale i lidé, kteří mají zájem o některou věc a ví, že když to budou kupovat tímto způsobem, tak nejenom získají exponát do své soukromé sbírky, ale zároveň pomohou."

Aukce se koná v době adventu, kdy jsou lidé ještě více než jindy ochotni druhým pomoci. Jak uvedl František Janouch, Nadace Charty vydává také každoročně vánoční pohlednice a nyní i kalendář s dvanácti pracemi českých výtvarníků, jejichž díla byla prodána právě v aukčních salonech Konta Bariéry. Kontu už bude v lednu 10 let a pravidelně na něj přispívá 50 tisíc lidí. I když se jedná o dvacetikoruny, za deset let je to 120 miliónů, které se proměnily v podporu 5 tisíc projektů.