Až po pádu železné opony objevil Američan Phill Kasik svou českou rodinu

Masarykův pomník ve Washingtonu

V minulých dnech navštívil Českou republiku Phillip Kasik, předseda vlivné organizace American Friends of the Czech Republik ze Spojených států. Předkové pana Kasika přišli do Ameriky z Čech, do pádu železné opony však o svých příbuzných v Česku prakticky nevěděl.

Pan Kasik umí česky už jen několik slov:

"Dobrý den. Jak se máte? Těší mne."

Phill Kasik předsedá společnosti, která se snaží podporovat a prohlubovat kontakty mezi Spojenými státy a Českou republikou jak na poli mezinárodních vztahů a diplomacie, tak v hospodářství nebo v kultuře. V naléhavých případech pomáhá také českým turistům v USA. Je proto v úzkém kontaktu s úřady v Česku i ve Spojených státech. Společnost American Friends of the Czech Republic se zasloužila například o Masarykův pomník ve Washingtonu.

"Je to první český památník, který je postaven v diplomatické čtvrti. Sochu Masaryka věnovala česká vláda a my jsme vybudovali podstavec a provedli parkovou úpravu kolem památníku. Dokončili jsme je v březnu minulého roku."

Phill Kasik
Podle Philla Kasika se Američané i díky pomníku TGM ve Washingtonu dozvědí o Masarykově významu pro česko americké vztahy. Odhalením sochy prvního československého prezidenta od sochaře Vincence Makovského ale masarykovský projekt nekončí. Během své poslední návštěvy v Praze jednal Phill Kasik s českými úřady i o rozšíření tohoto památníku. Společnost American Friends of the Czech Republik také přispěla řadě českých institucí, které postihly katastrofální povodně v roce 2002:

"Vytvořili jsme povodňový fond, kde jsme shromáždili peníze, a podpořili jsme tak záchranné projekty po celých Čechách. Šlo o školy, nemocnice, muzea a podobně."

Na povodňovém kontě se Americkým přátelům České republiky podařilo shromáždit tři sta tisíc dolarů. Díky tomu mohli přispět například na záchranu památníku v Terezíně, Židovskému muzeu nebo Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy. Podpořili také léčebnu v Kladrubech. V současné době společnost připravuje oslavy 60. výročí osvobození Plzně americkou armádou, které proběhnou v příštím roce.

Vztahy s vlastí svých předků se Phillu Kasikovi podařilo navázat až po dlouhých desetiletích.

"Musím bohužel říct, že dokud nepadla železná opona, neměli jsme o svých příbuzných v České republice nejmenší ponětí. Věděli jsme velmi málo o tom, odkud naše rodina pochází, a až koncem 80. let, kdy začaly naše první návštěvy, jsme objevili místa na Moravě a v jižních Čechách, odkud Kasíkové pocházejí. Dnes se s těmito příbuznými často stýkáme, navštěvujeme je, když přijedeme do Česka, a považujeme je za svou vlastní rodinu."