BBC o českých školách v Anglii za 2. světové války

Interiér bývalé československé školy ve Walesu se ani po letech výrazně nezměnil, foto: Jaromír Marek, archiv ČRo

I když nejsou prázdniny, děti v Česku do školy už několik týdnů nechodí. Důvodem je, jako v řadě dalších evropských zemí, současná koronavirová pandemie. Není to poprvé, co byla z mimořádných důvodů přerušena výuka. Starší ročníky mají dosud v paměti uhelné prázdniny, kdy byly školy zavřeny kvůli nedostatku uhlí. A mnoho škol odložilo začátek školního roku v roce 2002, kdy Čechy postihla katastrofální povodeň. Dosud nikdy v poválečné historii však nešlo o tak rozsáhlé uzavření škol, jako je tomu dnes.

Interiér bývalé československé školy ve Walesu se ani po letech výrazně nezměnil,  foto: Jaromír Marek,  archiv ČRo

Jednou ze žákyň československé školy ve Walesu byla i Milena Grenville-Baines,  foto: Jaromír Marek,  archiv ČRo
Vraťme se však do let druhé světové války, kdy se naopak čeští a slovenští učitelé snažili školní výuku udržet i za velmi ztížených podmínek, v emigraci. Navštívíme čs. školu ve Velké Británii, konkrétně ve Walesu, kde během války žily a učily se děti čs. uprchlíků. V archivu Českého rozhlasu se dochovalo několik reportáží, kdy se za nimi v roce 1942 vypravili reportéři čs. vysílání BBC z Londýna.

Redaktor zastihl skupinu dětí, které mu vyprávěly, jak se dostávaly do Anglie. Někdy mohla z Československa odejít celá rodina, přes Francii a Gibraltar připlula do Anglie, kde se otcové zpravidla přihlásili do čs. zahraničního vojska nebo působili v čs. exilové vládě v Londýně. Jinde přijely samotné děti a jejich rodiče se za nimi už nedostali. Některé děti byly příliš malé, takže si na život v předválečném Československu příliš nevzpomínaly, jindy si na něj pamatovaly dobře. Ve škole o ně bylo dobře postaráno a děti si alespoň před reportérem nijak nestýskaly.

Pod prkny podlahy byla nalezeny poznámky z hodiny matematiky,  foto: Jaromír Marek,  archiv ČRo
Druhý pořad natočil reportér BBC těsně před Vánoci téhož roku v čs. střední škole. Tam se studenti právě chystali na oslavu vánočních svátků. Jejich učitelé vysvětlili, že se zpočátku potýkali s nedostatkem učebnic, brzy si je ale opatřili či napsali sami. Rozhodně nechtěli, aby výuka trpěla.

Podle reportáže BBC čs. studenti ve škole ve Walesu žili celkem spokojeně, hráli s ostatními fotbal, sami si připravili mikulášskou besídku, kde si zahráli scény Voskovce a Wericha z Osvobozeného divadla, a těšili se na Vánoce. Věřili, že ty v roce 1942 budou poslední, které oslaví mimo domov. Na to si ale museli počkat ještě další tři roky.

I tentokrát se ale redaktor vrátil i za dětmi na základní školu. Natočil reportáž o z vánoční oslavy, kde děti zazpívaly koledy, připravily pásmo z vánoční poezie a nakonec dostaly i malé dárky: sešit, pero, gumu. Byly mezi nimi děti, které se do Anglie dostaly tzv. Wintonovými vlaky. A právě tyto „děti“ ze školy ve Velké Británii se scházejí každoročně dodnes. I když jich ubývá…

Bývalá československá škola ve Walesu dnes slouží jako hotel,  foto: Jaromír Marek,  archiv ČRo