Betlémská kaple – místo kázání Mistra Jana Husa

Obraz Alfonse Muchy „Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské: Pravda vítězí“

Před 630 lety byla založen první kazatelský chrám v Evropě.

Betlémská kaple a její okolí na rytině J. D. Hubera z let 1765–1769 | Foto:  A. Kubíček,  Betlémská kaple/Wikimedia Commons,  public domain

Kaple byla založena zakládací listinou z 24. května 1391 Hanušem z Mühlheimu a Janem Křížem a byla určená výhradně pro kázání, a to kázání v mateřském jazyce, tedy v češtině. Zhruba deset let v ní působil mistr Jan Hus, po něm Jakoubek ze Stříbra a další významní kazatelé. Krátký čas po roce 1611 spravovala chrám Jednota bratrská. Reformní tradice Betlémské kaple ukončila bitva na Bílé hoře. Poté objekt postupně chátral, až v osmdesátých letech 18. století úřady rozhodly o jeho stržení. Zachovala se jenom torza obvodových zdí.  K obnově došlo po roce 1948 po nástupu komunistů k moci, kteří se přihlásili k svérázné interpretaci husitství.

Betlémská kaple | Foto: Jolana Nováková,  Český rozhlas

Rekonstrukce se ujal architekt Jaroslav Fragner a využil při tom dochované části středověké stavby. Fragner sám o této rekonstrukci napsal, že: „smyslem obnovy nebyla regenerace památky jakožto účelového zařízení, nýbrž vyzdvižení památníku českého husitství“.

Betlémská kaple | Foto: Wolfgang Sauber,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Dnes Betlémská kaple na Starém městě slouží Českému vysokému učení technickému v Praze, stala se jeho aulou. Pořádají se tu významné společenské akce i koncerty.

V souvislosti s 600. výročím úmrtí Mistra Jana Husa v roce 2015 byl do zvonice Betlémské kaple umístěn nový bronzový zvon a na jižní fasádu byly instalovány destičky, jimiž se za slunečného počasí promítá na stěnu nápis „Za pravdu“.

Za slunečného počasí se na stěnu kaple promítá nápis „Za pravdu“ | Foto: Jan Charvát,  Český rozhlas
13
50.084298915718
14.417586704761
default
50.084298915718
14.417586704761
klíčová slova:

Související