Blatnička - jediné místo v ČR, kde se vyrábějí kroje

Foto: www.obecblatnicka.cz

Česká republika má řadu krásných krojů. Ale je pouze jedno místo, kde se vyrábí a tím je jihomoravská obec Blatnička. Dílna v Blatničce je patrně jediná také v celé střední Evropě a zájemci si tu mohou nechat udělat lidové kroje přesně podle tradic nejrůznějších regionů. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

I když dílna v Blatničce zahájila výrobu krojů teprve nedávno, na nezájem si rozhodně stěžovat nemůže. S prací tu začali v lednu a jen pár dnů poté získalo středisko zakázku na výrobu 114 krojů pro mikroregion Hornolidecko. Vypomůže i s výrobou součástí krojů pro tradiční Jízdu králů ve Vlčnově a k jeho zákazníkům patří i známé folklórní soubory. Jak uvedla vedoucí Jana Smutná, zájem o kroje očekávali. Lidé totiž poněkud vyrostli a proto kroje, které nosili naše babičky a dědečkové, jsou jejich potomkům malé. Dožívají i kroje různých folklórních souborů.

"A vzhledem k tomu, že těch stařenek, které to šily a které nám to upravovaly, pomalu ubývá, tak jsme si říkali, že opravdu o ty kroje by měl být zájem. Já jsem také vedoucí souboru a sami jsme se setkali s tím, že už nám ty kroje neměl kdo ušít. S touto problematikou jsem se setkala v roce 2000, kdy členové v našem souboru neměli kam se obrátit."

Výhodou dílny v Blatničce je i to, že jsou schopni dodat kompletní kroj, tedy doslova od hlavy až k patě. Projekt se rozjel i díky finanční pomoci Evropské unie, která poskytla 80 procent z investovaných deseti milionů korun. Zbytek dodala obec. Středisko zaměstnává čtyři stálé a čtyři externí pracovnice. Zpočátku měly o výrobu krojů zájem hlavně starší ženy, teď překvapivě i mladé a dokonce vyučené švadleny. Jak vlastně dlouho trvá výroba jednoho kroje?

"Kroj se skládá z různých součástí, které se třeba ručně vyšívají. Podle náročnosti výšivky se odvíjí i doba výroby toho kroje. Ta vyšívačka to někdy dělá celý měsíc."

Kde získáváte informace o tom, jak kroje z jednotlivých oblastí vypadají?

"Já sama chodím od 14 nebo 15 let v kroji. Takže doma jsem se ty základní informace dozvěděla od maminky. Ale v pozdější době, kdy jsem se stala vedoucí souboru, musím chodit po regionu a zeptat se té babičky, toho strýčka, jak to vypadalo, co se nesmí změnit a jak se to má udělat. Takže informace získáváme jednak z ústního vyprávění, ale také studiem různých střihů, které posbírali etnografové po celé republice. Využíváme i konzultace v muzeu nebo v Ústavu lidového umění ve Strážnici."

Budete kromě šití krojů, ještě kroje nějak propagovat?

"Počítáme s tím, že budeme pro veřejnost dělat kursy vyšívání, malování, veškeré věci, které se týkají krojů, ale i lidových řemesel. Také v různých přednáškách, výstavách a kursech se budeme snažit tuto činnost dál rozšiřovat."

Jak dodala Jana Smutná, nad dílnami v Blatničce se připravuje i expozice se starými kroji. Počítá se i s jejich půjčováním, neboť kroje jsou nákladné a ne každý si je může dovolit.