Bonusový a sankční řád

Nemocnice Motol
0:00
/
0:00

Kvalitu péče a úspěšnost hospodaření budou od ledna povinně hodnotit nemocnice, jež přímo řídí ministerstvo zdravotnictví. Jsou to fakultní zařízení a některé specializované ústavy, například pražská Nemocnice Na Homolce či brněnský Masarykův onkologický ústav. Ministr zdravotnictví David Rath totiž vydal svým nařízením tzv. Bonusový a sankční řád. O co jde?

Ministr zdravotnictví David Rath, foto: ČTK
Jde o odměňování nebo sankcionování ředitelů nemocnic podle toho jak hospodaří a jakou péči poskytují. Ředitelé těchto zařízení budou dostávat pololetně odměny v řádu desítek až sta tisíc korun za to, že udrží vyrovnaný rozpočet, sníží dluhy a umožní růst mezd. Pokud naopak budou hospodařit špatně, budou sankcionováni. Výši sankcí řád ale neuvádí. Ministr David Rath vysvětlil, jaký je smysl tohoto nařízení: "Ohodnotit vyrovnané hospodaření jednotlivých fakultních nemocnic v příštím roce a vyvinout na ředitele určitý motivační tlak vyrovnané hospodaření dosahovat. Ty, kteří mají nějaké dluhy, opět motivovat k tomu, aby ty dluhy klesaly. Dále zavést systém sledování kvality poskytované péče a třetí věc je zavést systém sledování vnitřních nákladů nemocnic."

Nemocnice Motol
Řád bude platit už od 1. ledna, ale týká se jen nemocnic přímo řízených ministerstvem. Těch je pouze 16 z celkového počtu 196 českých nemocnic. Většinu ostatních nemocnic spravují kraje. Ministr Rath chce proto poskytnout tento materiál i hejtmanům: "Chci jim nabídnout, aby tyto materiály použili jako nástroje kontroly chodu nemocnic, které oni vlastní, aby nedocházelo k rozdílům mezi péči a sledováním parametrů ve fakultních nemocnicích a abychom i hejtmany vedli k tomu, aby sledovali tyto parametry i ve svých nemocnicích."

Stínový ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek
Podle bonusového a sankčního řádu budou ředitelé odměňováni i v tom případě, že budou zvyšovat platy zaměstnancům. To považuje za nesmyslné stínový ministr zdravotnictví za Občanskou demokratickou stranu Tomáš Julínek: "Odměňovat ředitele za to, že zvýší plat, přičemž pracovníci mají snížit výkon, což je skutečná realita pro příští rok, je něco, co se v manažerském světě vůbec nevidí. Považuji to tedy za něco, co se vymyká běžným pravidlům řízení nemocnic a nemůže to vést vůbec k ničemu dobrému. Mám obavu, že to slouží především k tomu, aby ředitele nemocnic mohli být tímto řádem strašeni, popřípadě, aby mohli být korumpováni."

Ne všichni ale ministrův bonusový a sankční řád odmítají. Například předsedkyně asociace nemocnic Jaroslava Kunová tento řád vítá: "Vlastně to bude sloužit nám vnitřně, že si budeme ozřejmovat, jestli tam někdo třeba nemá nějaké zbytečně vysoké náklady. Nebude to tedy sloužit jenom pro potřeby ministerstva, ale myslím, že to bude velice užitečné i pro nás dovnitř."

Výsledky dosahované kvality péče a úspěšnosti hospodaření budou nemocnice zveřejňovat na svých webových stránkách.