Boom ve stavebnictví

Stavebnictví překonalo dva roky útlumu a nyní táhne českou ekonomiku nahoru. Od loňského jara stoupla produkce ve stavebnictví o více než 15 procent a tento pozitivní trend by měl podle analytiků pokračovat i po celý letošní rok. Více informací přináší Milena Štráfeldová.

Březnový meziroční nárůst stavební výroby a produktivy práce o téměř 16 procent, růst mezd a pokles nezaměstnanosti - takové jsou zatím poslední známé údaje o vývoji českého stavebnictví, které zveřejnil Český statistický úřad v těchto dnech. Vedle přílivu zahraničních investic tak stavebnictví představuje motor současné české ekonomiky. Anna Stárková z ministerstva průmyslu a obchodu vývoj ve stavebnictví zhodnotila takto:

"Příznivé výsledky za měsíc březen potvrdily obrat započatý u stavebních investic ve druhé polovině roku 2000. Dynamika se týká všech velikostních kategorií podniků, vyšší je u firem inženýrského stavitelství a u vývozu. Růst produktivity práce odráží reálné, nikoliv tedy peněžní faktory dynamiky. Z uvedeného vývoje uplynulých tří čtvrtletí lze tedy usuzovat na celoroční růst stavební výroby v rozsahu šest až osm procent."

Nově zveřejněné statistické údaje upřesňují, že rozhodující vliv na vysoký růst stavební výroby a produktivity práce měly stavební podniky s 1000 a více zaměstnanci, nová výstavba inženýrských staveb, zejména železničních koridorů, a stavební práce v zahraničí. Podle analytika Raiffeisenbanky Ivo Nejdla celkové výsledky ve stavebnictví během prvního čtvrtletí výrazně zvýšily pravděpodobnost, že se stavebnictví v letošním roce - poprvé za jedenáct minulých let - dočká tempa růstu vyššího než deset procent. Ivo Nejdl dále v reakci na zveřejněné údaje uvedl:

"Stavební produkce roste nebývale vysokým tempem, letošní první čtvrtletí bylo nejlepším prvním kvartálem za celou dobu transformace. Expanze ve stavebnictví je jednoznačně spojena s výrazným růstem investiční poptávky, který je základem pro oživení celé ekonomiky. Odpovídá tomu také struktura výroby. Zatímco investiční výstavba táhne celý sektor vzhůru, počet nově vystavených domů či bytů je slabý."

Podobně hodnotí situaci ve stavebnictví i sami podnikatelé. Ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Miloslav Mašek uvedl, že i když celkové výsledky jsou dokonce mírně lepší, než prognózy očekávaly, bytové výstavbě a opravám bytového fondu se zatím příliš nedaří. K růstu výstavby bytů by mohly napomoci státní programy podpory oprav panelových domů a levné hypotéky.